Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Lurøy

Opparbeidelse av tomt for nytt lakseslakteri i Lovund
340.000 m3 fylling og plastringsarbeider. Ekstern tilførte fyllmasser.
Utbedring av Fylkesveg 17 Tonnes i Lurøy
Det skal utføres grøfting og stikkrenneskifte og rekkverksskifte i forbindelse med forarbeid med asfaltarbeid på Fv. 17 fra ca. S45D1 m19373 til ca. S45D1 m24724.
Ombygging og renovering av elevgarderober ved oppvekstsenter i Lurøy kommune
Garderobearealene er planlagt flyttet opp fra kjelleretasje til eksisterende vestibyle ved gymsal og grendahus. Deler av sløydsal samt tekniske rom og gangareal mellom svømmebasseng og gymsal skal også inngå i nytt garderobeareal jfr. nye og eksisterende plantegninger. I arbeidet inngår blant annet riving av eksisterende betongvegger, oppføring av nye delevegger samt el- og rørteknisk oppgradering. I konkurransen inngår også flere opsjoner.
Ombygging og renovering av garderober ved oppvekstsenter i Lurøy kommune
Garderobearealene i kjelleretasje skal ombygges og renoveres i sin helhet. Prosjektet omfatter blant annet riving av eksisterende vegger og himlinger samt endring av planløsning med oppføring av nye skillevegger. I prosjektet inngår også etablering av nytt tekniskrom med tilhørende nytt ventilasjonsanlegg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.