Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Dønna

Rehabilitering av avløpsledning i Dønna kommune
Dønna kommune skal rehabilitere ca. 450 meter med spillvannsledninger. Arbeidet omfatter også separering for overvann og delvis omlegging av vannledning i samme trasé samt nedsetting av kummer og stakepunkt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.