Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Dønna

Utvidelse av kontor/produksjonslokaler for havbruk på Bjørn i Dønna kommune
Det skal bygges et servicebygg på 430 kvadratmeter, som blant annet skal huse et nytt anlegg for avløp og rensing. I tillegg skal det føres opp et industribygg, hvor LetSea skal drive forskning.
Utskifting av fordelingskum i Dønna kommune
Fra økonomiplan 2022-2025. Fordelingskum må byttes ut og erstattes med en større plassbygd kum med overbygg. Det må legges til rette for overvåkning av vannmengder og trykk til Glein, Løkta og hovedledning nordover via Åkerøya.
Utskifting av avløpsledning ved skole i Dønna kommune
Fra økonomiplan 2022-2025. Ca 700 m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.