Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Brønnøy

Skredsikringstiltak langs sti ved Torghatten i Brønnøy, Nasjonal turistveg
Før Torghatten kan videreutvikles som destinasjon, er det ønskelig å få mer kontroll over forholdene på stedet ved å gjennomføre sikringstiltak langs sti. Det skal legges opp til skånsom rensk, hvor kun opplagt løs stein tas ned. Bruk av bergbolter kan være aktuelt i renskeområder, primært hvis en ved rensk står i fare for å destabilisere bakenforliggende bergblokker. Renskearbeider må utføres av klatrelag da det ikke er tilkomst for kranutstyr.
Oppgradering av elektrisk anlegg og belysning i tunnel i Brønnøy
Oppgradering av elektriske anlegget og belysningen i Tosentunnelen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.