Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Brønnøy

Utbedring av tursti mm ved nasjonal turistveg Helgelandskysten, Brønnøy
Det nasjonale attraksjonspunktet Torghatten planlegges oppgradert, eventuelt som to separate anlegg. En byggentreprise som omfatter toalett og servicefunksjoner, samt opparbeidelse av parkeringsplass med toalett og servicefunksjoner og et landskapstiltak med oppgradering av stier til og gjennom hullet i Torghatten.
Renovering av fasade på skole i Brønnøy
Svært omfattende og akutt behov for renovering av 3 fasader. Omfattende areal med vinduer og målsetning om bevaring av historisk uttrykk.
Opprusting av utemiljø i Brønnøy
Etablering av sti, trapper, benker, belysning, sikring av skrent.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.