Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Volda

Drift- og vedlikehold av fylkesveier 2020-06 Indre Sunnmøre
Gjelder for Ålesund, Fjord, Sykkylven, Stranda, Ørsta og Volda kommune. Totalverdi 350.000.000:-.
Til- og ombygg av opplæringsbase ved videregående skole i Volda
27 mill.kr inkl. moms. Det er kombinert ombygging, omdisponering av areal samt tilbygde areal. Aktivitet/hvilerom, teori/grupperom, treningsrom, musikkrom, og produksjonsareal.
Utbetring av vei i Volda kommune
Hensikten med prosjektet er å utbedre ca 535 meter av Engesetvegen med breddeutvidelse og forsterking. Hele overbygningen skiftes ut. Setting av fortauskant. Tilstelling av sidearealer. Støyskjerming og støytiltak på bygninger. Utbedring av vann-, avløps- og overvannsanlegg. Lysmastene i området skal flyttes og suppleres, alle armaturer skal skiftes ut. Lysanlegget skal kobles på det eksisterende belysningskabelen for området. Omlegging av strøm- og fiberkabler. Nye trekkerør. Skilting skal delvis gjenbrukes, delvis suppleres med nye skilt. Vegmerking. Det skal lages en ny snuhammer ved sideveg vest for Engesetvegen. Alle avkjørsler og sideareal som blir påvirket av utbyggingen skal tilpasses og rehabiliteres.
Utskifting av rekkverk ved Seljeset bru Fv 5830 i Hornindal
(13 m lang), fv 5830 (gamle Hornindal), 50 km/t, ÅDT: 100

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.