Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Vestnes

Utskifting av rekkverk ved Skorgen bru Fv 5981
(81 m lang), fv 5981, 80 km/t, ÅDT 1090.
Ombygg av for dagsentertilbod i Vestnes
Dagens areal i Aktivitetssenteret må tilpassast ny bruk. I tillegg må toalett i fellesareal byggast om, og uteområdet må tilpassast endra bruk.
Ombygb av kontor i Vestnes
Tiltak for å hindre lydgjennomgang mellom kontor, kontor og gang, samtalerom og gang. BUF må ha adgangskontroll, og det er naudsynt med ei generell oppussing.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.