Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Tingvoll

Gjennomgang/verifisering av punkter etter brannteknisk tilstandsanalyse for kommunale bygg i Tingvoll kommune
Straumsnes omsorgssenter, Tingvoll barne- og ungdomsskole, Kveldheim, Meisingset oppvekstssenter, Vonheim.
Utskifting til LED-gatelys i Tingvoll kommune, fase 2-6
Det skal totalt skiftes ut i underkant av 300 armaturer. Øvrige armaturer vil skiftes ut i bolker på ca 50 stk per år i årene fremover, forutsatt vedtak om finansiering. Oppdragsgiver står fritt til å utløse opsjonene, eller utlyse ny konkurranse.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.