Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Sykkylven

Trafikksikkerhetstiltak/gangfeltsikring langs Fylkesveg 5916 i Sykkylven
Tiltaket gjeld gangfeltsikring av eit sentralt gangfelt langs Dalevegen i Sykkylven. Gangfeltet inngår i skoleveg for mange elevar både ved Aure skule, Sykkylven ungdomsskule og Sykkylven vidaregåande skule. Mange kryssar også vegen her på veg til idrettsanlegg på sørsida av Aureelva. Betre belysning og justering av gangfeltet slik at det ligg vinkelrett på køyreretninga er døme på aktuelle tiltak for å betre trafikktryggleiken i kryssingspunktet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.