Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Sunndal

Rehabilitering av fasader på videregående skole i Sunndal
23 fasader som utgjør 2 240 m2. Av disse arealene er 1 850m2 over terreng og 390 m2 under terreng. I fasadene er det ca. 240 vinduer og diverse dører/ dørfelt som inngår. Taket på BT2 og BT3 etterisoleres og tekkes på nytt totalt 1037 m2.
Bergsikring av Fv 62 Øksendalstunnelen i Sunndal
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 5966m.
Ombygg av helsetun i Sunndalsøra
Utstyr til kjøling- og varmebehandling av mat. Som en del av omlegging av driften ved kjøkkenet på Sunndal Helsetun foreslås det å investere i ny kjøle- og varmekapasitet på avdelingene ved helsetunet.
Oppgradering av uteområde ved barnehage i Sunndalsøra
Utearealet inkl uthus/vognskjul trenger en oppgradering og delvis utvidelse.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.