Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Sunndal

Etablering av resirkuleringsanlegg for fisk på Nofimas anlegg på Sunndalsøra i Sunndal
Eksperimentell resirkuleringsanlegg for fisk 20 enheter, inkludert fisketank på 500 liter, trommelfilter, moving bed bioreaktor, degassere og oksygenkjegler.
Utskifting av rekkverk ved Tredalsbrua Fv 62 i Sunndal
(63 m lang), fv 62, 80 km/t, ÅDT: 1820.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.