Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Sula

Oppgradering av fortau og vei i Langevåg
Oppgradering av Legane - utbetring av køyrevegen samt etablering av nytt fortau på strekninga frå Søre Lambertgard og fram til krysset med Molværs brauta. Gnr./bnr. 109/6, 17, 188, 198, 200, 209, 215, 259, 319, 329, 330, 347, 391, 392, 393, 394, 476, 478, 512, 513, 560, 590 – Legane 29 – 77 – Langevåg – Sula kommune.
Trafikksikkerhetstiltak langs vei på Fiskarstrand
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2023-2026.
Trafikksikkerhetstiltak langs vei på Mauseidvåg
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2023-2026.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.