Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Sula

Grunnundersøkelser i forbindelse med nytt renseanlegg i Sula og deler av gamle Ålesund
Grunnundersøkelser ved Kvasnes i Sula kommune. Grunnundersøkelsene gjelder et planlagt felles avløpsrenseanlegg i fjell, som skal ta imot avløpsvatn fra Sula og deler av gamle Ålesund kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.