Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Stranda

Utbedring av de fire fredete steinkvelsbruene i Geiranger
Forsterking av bæreevne. Forsterking av steinhvelvsbru, samt utskifting av bruplate på 15-0127 Flåbrua i Stranda kommune i Møre og Romsdal.
Rehabilitering av eksisterende bru i Stranda kommune
Betongrehabilitering av eksisterende bru, nytt asfaltdekke, erosjonssikring i elv og nytt brurekkverk som opsjon.
Trafikksikkerhetstiltak/gangfeltsikring langs Fylkesveg 60 i Stranda
Trafikktryggingstiltak i samband med kryssing av fylkesveg 60 ved Ringstad skule i Stranda kommune. Ringstad skule er ein barneskole med nesten 300 elevar, og mange av barna bur på motsett side av fylkesvegen. Mange barn kryssar derfor fylkesvegen i desse gangfelta på veg til/frå skolen dagleg, og vi meiner gangfeltsikring her er eit godt og viktig trafikktryggingstiltak for mjuke trafikantar.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.