Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Stranda

Utbedring av de fire fredete steinkvelsbruene langs Fv. 63 i Stranda kommune
Forsterking av bæreevne. Samlet kontrakt for Holebrua, Gjerdebrua og Kopebrua, total kostnad: 30 mnok.
Utbedring av de fire fredete steinkvelsbruene langs Fv. 63 i Stranda kommune
Forsterking av bæreevne. Samlet kontrakt for Holebrua, Gjerdebrua og Kopebrua, total kostnad: 30 mnok.
Trafikksikkerhetstiltak ved kryss på fylkesvei i Kjølås
I planarbeidet er det et utvidet fokus på trafikksikkerhet og barn sin rett til trygg skoleveg. I den forbindelse er det utarbeidet en trafikkvurdering med søkelys på kryss langs Bygdavegen (fylkesvegen).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.