Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Giske

Utdyping av havn i Giske
Utdypning av Gjøsund fiskerihavn med deponering av mudringsmassene i stranddeponi med tillhørende innfatningssjete. Noe sprengningsarbeider kan være aktuelt. Total mengde mudringsmasse 235.000 m3. Total lengde sjete 750 m.
Ombygg av klasserom m.m. ved skole i Giske kommune
Arbeidet omfatter ombygging av eksisterende skolebygg. Ombyggingen består blant annet av følgende (ikke uttømmende): - Riving av bærevegg med ny bjelke (1 et sør) - Riving av kontorskillevegger (1.et. sør) - Ny vegg mellom klasserom og lærerarbeidsplasser - Etablering av nye vindu i fasade (betongsaging) (2.et nord) - Riving og etablering av nye vegger for inndeling av klasserom (2 et) - Tilpasning av ventilasjonsanlegg i 1 et. - Nytt ventilasjonsanlegg i 2. et. - Ny belysing og tilpasning av belysning alle berørte rom - Oppgradering og tilpasning av brannalarmanlegg og ledesystem.
Ombygg av klasserom og garderobeløsning m.m. ved barneskole i Giske kommune
Arbeidet omfatter ombygging av eksisterende skolebygg. Ombyggingen består blant annet av følgende (ikke uttømmende): - Utbedring akustikk med himlingsplater i kjellerkorridor (Bygg B) - Ombygging klasserom, rive vegger mot bi-rom for å få større klasserom (Bygg B) - Ombygging klasserom til ny garderobe og grupperom (Bygg B) - Ombygging klasserom, inkludere korridor i klasserom (Bygg A) - Rive bod og toalett og etablering av nytt HCWC (Bygg A) - Etablere nytt klasserom i bibliotek (Bygg A) - Etablere kjøkken i kultursal (Bygg A) - Nye dører til klasserom - Ny rampe utvendig.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.