Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Giske

Utbedring av farleia i Giske kommune
Føremålet med planarbeidet er å legge til rette for å utdjupe grunner langs farleia slik at båtar kan ferdast med større sikkerheit. Planarbeida er ein del av fleire nødvendige detaljreguleringar langs farleia, frå Røyrasundet i sør til Ålesund i nord. Etablering av deponi for masser på land eller i sjø.
Nybygg av dusjer i omsorgssenter i Giske
Det er ønska å etablere dusj m.m. i 6 bebuarrom ved Vigra omsorgssenter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.