Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Giske

Rammeavtale for kjøp og montering av autovern langs kommunale veier i Møre og Romsdal Fylke
Gjelder i Fjord kommune, Giske kommune, Herøy kommune, Sande kommune, Sula kommune, Vestnes kommune, Volda kommune, Ørsta kommune, Ålesundregionens havnevesen og Ålesund kommune. Avtalen skal omfatte nye anlegg, utskifting, og nye rekkverk på eksisterende vei hvor der mangler autovern
Oppgradering av eksisterende vannledning i Giske
I dag går leidninga til Vigra frå vestsida av Valderøya og inn på Sætra før den går til sjøleidninga til Vigra på vestsida igjen. Ønskjer å legge 150 meter som held seg til vestsida heile vegen. 
Oppgradering av tomannsboliger i Giske
Kostnad fordelt på 3 år. Fleirmannsbustadar på Molnes treng oppgradering innvendig og utvendig. Bustadane er i mindre grad vedlikehaldne og krev snarleg oppgradering.
Innvendig oppgradering i bufelleskap i Giske
0,35 mill 2024 og 0,4 2026.
Ombygg av varmesystem i idrettshall i Giske
Det må investerast i varmepumper eller liknande.
Reparering av stier ved naturreservat i Giske kommune
Hovedtiltak: 1) Utlegging av steinheller på våte partier spredt over ca. 1500 meter av turstiene på nordsiden av Molnesfjellet. Det kan anslås et forbruk på ca. 100 heller. 2) Bygging av 3-5 korte trebroer der stien krysser småbekker og vassig. 3) Utkjøring av stein og trematerialer.
Etablering av skyllerom i omsorgssenter i Giske
Grunna strenge krav til smitte m.m. må det etablerast reinhald soner

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.