Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Aure

Ombygg av inngangsparti mm ved kirke i Aure
Utbedring av råte/nytt inngangsparti.
Oppgradering og forsterking av veg i Aure kommune
Per i dag er strekningen fra Fv680 ved Kjørsvikbugen til Buslættet Bk6, mens strekningen fra Buslættet til Fv680 ved Tennhaugen er BkT8. For at skolebussen skal kunne kjøre lovlig på denne veistrekningen uten å måtte snu halvveis, ønsker Aure kommune å oppgradere og forsterke deler av Ledalsvegen slik at hele veien kan klassifiseres som BkT8 – 40 tonn. Samlet er det cirka 660 meter vei som skal oppgraderes.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.