Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Aure

Ombygg fra butikk til tannlegeklinikk i Aure kommune
Aure kommune skal bygge om deler av 1. etasje i tidligere Coop-bygg til lokaler for fylkeskommunens tannhelsetjeneste. 1. etasje har tidligere vært benyttet til dagligvareforretning. Ombyggingen skal skje i den sør-østre delen av lokalet. Areal som skal innredes for tannhelsetjenesten utgjør et areal på 240 m2 + teknisk rom ca. 20 m2.
Utbedring av bru på Fylkesveg 680 i Aure
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Breddeutvidelse på Fv 680 i Aure
Breddeutvidelse (ekskl. sving), møteplassar, vurdere utslakking skråninger og rekkverk + kurveutviding Vikhalsen.
Utbedring av Fylkesveg 680 i Aure
Strekningen er på 7,9 kilometer..

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.