Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Ørsta

Opparbeiding av uteområde ved skole i Ørsta kommune
I prosjektet ligg eit aktivitetspark med mellom anna voll med akebakke, klatresteinar, tunnel, zipline, kunstgrasbane for 7ar-fotball, ballbinge og buldrevegg.
Ombygg av tak, ventilasjon mm på flerbrukshall i Elnesvågen
Det ble i 2022 og 2023 satt av til sammen 7,75 mill. kroner til renovering av Frænahallen. Beløpet er tenkt å skulle dekke ny kledning, vinduer og tak. Arbeidet med ny kledning og vinduer er gjennomført. Det ble brukt ca. 5 mill. kroner. Den resterende bevilgningen på 2,75 mill. kroner er ikke tilstrekkelig til å ferdigstille taket. Prosjektet er derfor stoppet. Det er også behov for å renovere det tidligere biblioteklokalet, samt forbedring av ventilasjonsanlegg. Kommunedirektøren foreslår å bevilge 5,6 mill. kroner for å skifte taket. Det foreslås også at restbevilgningen fra 2023 kan benyttes til oppgradering av de tidligere biblioteklokalene.
Etablering av nytt øvingsanlegg i Ørsta kommune
Blant anna tre betongplater, VA, trekkerør for gassinstallasjon og EL opplegg for lysmaster og straum. Anlegget skal nyttast til øving for brann og redning. I hovudsak er det tre plater som skal byggast, ei til brann og arbeid med farlege stoff, eit til konteinarar for søk i varmt miljø (meir enn 100 grader) og ei for overtenningskonteinar for høg temperatur.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.