Aktuelle nybygg i Vestby

Nybygg av leiligheter i Vestby, trinn 1
Totalt ca 500 leiligheter, 11 hus, i flere trinn. Tidligere prosjektnavn Gartnerikvartalet.
Nybygg av gang og sykkelvei i Vestby
Langs Hvitstenveien fra Vestby kirke til Pepperstad skog.
Etablering av 132 kV kraftledning i Våler og Vestby kommuner
Langerud - Gylderåsen kabeltrase og Gylderåsen koblingsstasjon. Bygging av ca. 2,8 km trase jordkabel fra nye Langerud transformatorstasjon til ny koblingsstasjon i Gylderåsen næringsområde.
Etablering av vann- og avløpsanlegg fra krysset Kolåsveien/Revlingåsveien til krysset Gjølstadveien/Klokkerudveien i Vestby kommune
Etablering av ca. 1,6 km nytt VA-anlegg fra krysset Kolåsveien/Revlingåsveien til krysset Gjølstadveien/Klokkerudveien, samt ca. 135 m VA- anlegg i Revlingåsveien.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.