Aktuelle nybygg i Ullensaker

Nybygg av næringsområde ved Gardermoen
Cirka 850 mål totalt på området.
Nybygg av næringsområde på Gardermoen i Ullensaker
36 000 kvm BYA gjennstår. Samme felt som Haut Nordic.
Nybygg av lagerbygg på Gardermoen
BREEAM Very Good. Felt NK2B.
Nybygg av kunst- og verdilager på Gardermoen i Ullensaker
Oppbevaring av kunst, og vil huse kunstsamlingen til Kistefos og Astrup Fearnley.
Nybygg av boliger i Jessheim
8 og 6 etasjer. Leverandør tårnkran, Altikran Kjeller.
Nybygg av leiligheter på Kløfta i Ullensaker, trinn 4-6
Gnr/bnr: 20/16, 20 og 995. Samarbeidsprosjekt mellom OBOS og OBOS Block Watne.
Nybygg av boliger i Ullensaker, trinn 1
262 enheter total. Felt 1 består av 36 leiligheter fordelt på 9 firemannsboliger, 15 eneboliger og 46 eneboliger i rekke.
Nybygg av logistikkbygg ved Gardermoen i Ullensaker kommune
GF Logistikks hovedsentral. Logistikkbygg plassert mellom The World Seafood Center og Kunst- og verdilageret.
Nybygg av boliger i Ullensaker, trinn 2
Totalt 450 leiligheter på Skogmo Park. Gnr/bnr: 135/83, 131/79 og 148. Ladestasjoner til elbiler.
Nybygg av leiligheter på Gystadmyra i Ullensaker, trinn 1
BREEAM-NOR. Totalt 284 boliger fordelt på fire bygg, 4-7 etasjer.
Nybygg av ungdomsskole i Jessheim sentrum
Skolen skal etableres som en 12-parallell skole med kapasitet til 30 elever pr. klasse.
Etablering av infrastruktur for boliger i Jessheim
Planområde ca 38,5 daa. Infrastruktur for ca 125 boenheter.
Etablering av infrastruktur for leiligheter og barnehage på Jessheim i Ullensaker kommune
Ca. 43,8. Blokkbebyggelse og bybarnehage, med tilhørende kjøre- og gangsystemer, uteoppholds- og grøntarealer.
Utbygging av bredbånd i Ullensaker kommune, 2023
Grøndal, Garder, Lundby, Kjos, Krokfoss og Aspervegen.
Utbygging av bredbånd i Ullensaker kommune, 2023
Grøndal, Garder, Lundby, Kjos, Krokfoss og Aspervegen.
Utbygging av bredbånd i Ullensaker kommune, 2023
Grøndal, Garder, Lundby, Kjos, Krokfoss og Aspervegen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.