Aktuelle nybygg i Ullensaker

Nybygg av leiligheter i Ullensaker
OrbitArena skal rives. 70-80 leiligheter.
Nybygg av næringsbebyggelse på Gardermoen
Lås og beslag: Lås og sikring AS
Nybygg av boliger i Ullensaker kommune
Ca. 90 daa. 2-3 etasjer.
Nybygg av boliger i Ullensaker, trinn 1
830 leiligheter og 110 boenheter i rekke totalt. Gnr/bnr: 117/20, 31, 32 og 106.
Nybygg av boliger i Ullensaker, trinn 2
Totalt 450 leiligheter på Skogmo Park. Gnr/bnr: 135/83, 131/79 og 148. Ladestasjoner til elbiler.
Nybygg av leiligheter i Jessheim
Planen legger til rette for utbygging av opp til 130 boenheter i form av eneboliger, kjeda eneboliger, rekkehus, tomannsboliger.
Nybygg av dekkhotell og lakkskadeverksted på Gardermoen
Prosjektet er planlagt utført i energiklasse A og skal sertifiseres i henhold til EUs taksonomi.
Etablering av infrastruktur for leiligheter i Ullensaker
Gnr. 104 bnr. 9 og gnr. 104 bnr. 114

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.