Aktuelle nybygg i Ringerike

Utvidelse av industriområde i Ringerike
Nordvestre del av planområdet. Betonggjenvinning. Gnr/bnr: 92/1, 17, 18, 20 mfl. Felles plan for Sateba Norway AS, Svillegjenvinning AS, Nortømmer AS og Spenncon AS.
Nybygg av idrettshall, klasserom og kulturarealer m.m. i Ringerike kommune
Haugsbygd Arena omfatter ny idrettshall for Vang skole og Haugsbygd ungdomsskole som erstatning for 2 gamle gymsaler. I tillegg til ny idrettshall så inneholder Haugsbygd Arena kulturarealer med 3 musikkrom, scene og sal med 200 sitteplasser , samt skoleareal besteående av elevgarderobe, 2 klasserom og 2 grupperom. 2-3 etasjer.
Nybygg av radaranlegg på Gyrihaugen i Ringerike kommune
Ahsco Entreprenør har fått oppdraget med å bygge vei til radaranlegget.
Nybygg av boliger i Hallingby
Ca 2 tomannsboliger og 6 eneboliger. 7 daa. Gnr/bnr 274/2, 274/48 og 274/35.
Etablering av tømmerterminal i Ringerike
Nordvestre del av planområdet. Gnr/bnr: 92/1, 17, 18, 20 mfl. Felles plan for Sateba Norway AS, Svillegjenvinning AS, Nortømmer AS og Spenncon AS.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.