Aktuelle nybygg i Nordre Follo

Ny gang og sykkelveg langs Fylkesveg 152 Skiveien, Stenfelt-Greverud
1,2 kilometer gang- og sykkelvei med tilhørende infrastruktur.
Nybygg av barnehage på Finstad i Ski
Prosjektgruppe anbefaler at barnehagen lokaliseres i nytt boligområde i vest mot kommunegrena mot Ås, nær Skogssnarveien.
Nybygg av blokkleiligheter på Langhus sentrumsområde i Ski, trinn 4
Gnr/bnr: 107/867, 86, 1148, 1 og 154/85. Totalt 259 leiligheter.
Nybygg av leiligheter i Ski, trinn 1
Utbygging på ca. 180 boliger. Samarbeidsprosjekt. Kirkeveien Utbyggingsselskap AS eies til 50% av Selvaag Bolig og 50% av AF Gruppen. Tidligere prosjektnavn Kirkeveien, kvartal 6.
Nybygg av rekkehus i Ski
En stk 2-mannsbolig og rekkehus med 4 boenheter, totalt 6 boenheter
Nybygg av lagerbygg for mottak og mellomlagring av farlig avfall på Teigen og Oppegård gjenvinningsstasjon i Nesodden og Nordre Follo kommune
Oppsett av to nye lagerbygg - «nøkkelferdig» for mottak og mellomlagring av farlig avfall, på hhv: Teigen gjenvinningsstasjon ca. 100 m2 Oppegård gjenvinningsstasjon ca. 100 m2
Etablering av lysløype over Buåsen i Nordre Follo kommune
Lysløypetrase fra Kloppa i nord, over Buåsen til Stallerudhytta i sørøst. Traseen krysser Vevelstadveien på eksisterende bru.
Utbygging av bredbånd i Nordre Follo kommune, 2023
Skotbu, Nord for Kråkstad (Oppsand).
Utbygging av bredbånd i Nordre Follo kommune, 2023
Skotbu, Nord for Kråkstad (Oppsand).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.