Aktuelle nybygg i Nordre Follo

Nybygg av ungdomsskole i Ski
Det planlegges for en 8-parallell ungdomsskole, som også vil ta noe av veksten til Finstad barneskole. Tidligere adresse: Vestveien 11-13
Nybygg av boliger i Nordre Follo kommune, trinn 2
Eneboliger i kjede, tomannsboliger og rekkehus.
Nybygg av undergang i forbindelse med oppgradering av stasjon på Østfoldbanen i Nordre Follo
Ny undergang blir seks meter bred, mot dagens undergang som er 2,5 meter.
Nybygg av kontor i Ski
Gnr/bnr: 134/353, 136/225, 230
Opparbeidelse av infrastruktur i Oppegård
Gnr/bnr 35/18, 35/133 mfl.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.