Aktuelle nybygg i Nittedal

Nybygg av leiligheter i Nittedal, trinn 1 og 2
Tidligere prosjektnavn: Kvernstua.
Nybygg av boliger på Hakadal i Nittedal kommune
Totalt mellom 50-60 boenheter på området. Gnr/Bnr: 41/28, 48 og 50.
Etablering av gang- og sykkelvei i Nittedal
Reguleringsplanen tilrettelegger for etablering av sammenhengende gang- og sykkelvei mellom Rådhuskvartalet og Kvernstujordet. Gang- og sykkelveien vil gå parallelt med Svartkruttveien før den krysser over Ørfiskebekken. Den vil krysse innkjøringen til Mo gård og Nittedal hestesenter. Kulvert under Svartkruttveien forlenges, slik at gang- og sykkelveien går over denne.
Nybygg av eneboliger og ny adkomstvei i Nittedal
Gnr/bnr 12/152, 12/140, 12/176, 12/75, 211/3. Grunneier: Bengt Westervoll, Britt Lybeck Johannessen og Rolf Henry Johannessen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.