Aktuelle nybygg i Nesodden

Nybygg av boliger i Nesodden
240 mål. 100-120 leiligheter.
Gjenoppbygging av lokaler etter brann i Nesodden kommune
Nesodden kommune skal gjenoppføre lokalene hvor Remonter Attføring hadde tilhold, som brant ned 30.11.2019. Remonter tilbyr tilrettelagt arbeid for personer med nedsatt arbeidsevne samt arbeidstrening for personer som har ordinært arbeid som målsetting. Bygget skal inneholde eget snekker- og tekstilverksted, anlegg for vedproduksjon og lokaler til en vedlikeholdsgruppe, i tillegg til kontorer, garderober og andre sosiale rom.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.