Aktuelle nybygg i Nesbyen

Nybygg av fritidsboligområde i Nesbyen
Hensikten med planen er å tilrettelegge for fritidsbebyggelse med omkring økning av 36 hyttetomter.
Nybygg av fritidsboligområde i Nesbyen
Gnr/bnr: 56/204 og 56/1087.
Nybygg av fritidsboliger på Nord-Skurdalen i Hol kommune
8-10 tomter. Alle hyttene har et fotavtrykk i underkant av 40 m2.
Etablering av infrastruktur for nybygg av fritidsbebyggelse i Nesbyen kommune
gnr/bnr: 62/106, 62/107, 62/108, 62/109, 62/110, 62/111, 62/112, 62/130, 62/131, 62/133, 62/134, 62/135, 62/136, 62/137, 62,138, 62/139, 62/140, 62/141, 62/142, 62/143, 62/144, 62/158, 62/159, 62/160 og 62/266.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.