Aktuelle nybygg i Nesbyen

Etablering av vann- og avløpsledning mot avløpspumpestasjon på Bringo i Nesbyen kommune
Qvisten - Moan omfatter å etablere vann og avløp mot avløpspumpestasjon på Bringo. Dette inkluderer nytt VA-ledningsanlegg mellom eksisterende renseanlegg og Qvisten avløpspumpestasjon, videre til Bringo avløpspumpestasjon. Det skal også etableres VA-ledningsnett fra Nesmoen ved Moan videre til Alfarvegen 50, der VA-traseene møttes. I hovedsak summeres dette opp til etablering av ca. 9,1km VA-ledninger, ved ca. 3,1km med grøfter med konvensjonell graving. Kryssing av Hallingdalsvegen-RV7, ca. 23m og kryssing av Rukkedalsvegen-FV2910, ca. 25m. Begge kryssinger utføres ved no-dig hammerboring. VA-trase er planlagt i Nesmoen og i GS-veg ved Alfarvegen. Arbeidet omfatter gjenoppbygging av veg og GS-veg, ca. 190m ved Nesmoen og ca. 900m veg og GS-veg ved i Alfarvegen. Arbeidet omfatter også grunnarbeid for etablering av avløpspumpestasjon ved Qvisten.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.