Aktuelle nybygg i Nannestad

Nybygg av boliger på Engelsrudhagen i Nannestad
Boliger for yngre etablerere, barnefamilier og 50+. Gnr/bnr: 26/1, 2 og 47/3.
Nybygg av boliger og nærsenter på Bjørkeåsen i Nannestad, trinn 2
Totalt 1200 boliger på feltet. 530 mål. Konsentrert småhusbebyggelse. Nord for Prestmosen.
Nybygg av kontor, logistikkbygg og lager i Nannestad
Ansvarlig søker: UBR AS, Brumunddal Ca 36 daa.
Nybygg av boligområde i Nannestad
Gnr. 27, bnr. 5 m.fl., områdene B18a og B18b
Nybygg av boliger i Nannestad
Totalt ca 220-340 stk boenheter på Eltonåsen B25.
Nybygg av boligblokker i Nannestad
Gnr/bnr: 27/490 og 27/491.
Ny tverrforbindelse mellom Rv 120 og Fv 527 i Nannestad
Fremdrift og byggestart er ikke avklart. Ca 2000 m.
Nybygg av kafe, veikro eller gatekjøkken i Nannestad
Totalt ca 110-130 mål på næringsparken.
Nybygg av boligområde på Engelsrudhagen øst i Nannestad, trinn 2
Totalt 370 boliger i flere trinn. Gnr/bnr: 26/1, 47/14 og 47/91.
Nybygg av boliger i Nannestad
Totalt ca 220-340 stk boenheter på Eltonåsen B25.
Nybygg av barnehage i Nannestad
Gnr/bnr: 26/1, 2 og 47/3.
Nybygg av frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse i Nannestad, fase 2
Endring fra "Allmennyttig formål - barnehage" til bebyggelse og anlegg i form av frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse. Maksimalt 10 boenheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.