Aktuelle nybygg i Nannestad

Nybygg av boliger i Nannestad
Totalt ca 220-340 stk boenheter på Eltonåsen B25.
Nybygg av boliger i Nannestad
Totalt 55 boenheter fordelt på konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse, med tilhørende parkeringskjeller for blokkbebyggelsen.
Nybygg av boliger og nærsenter på Bjørkeåsen i Nannestad, trinn 2
Totalt 1200 boliger på feltet. 530 mål. Konsentrert småhusbebyggelse. Nord for Prestmosen.
Nybygg av boligblokker i Nannestad
Gnr/bnr: 27/490 og 27/491.
Nybygg av hotell/motell i Nannestad
Totalt ca 110-130 mål på næringsparken.
Nybygg av bensinstasjon i Nannestad
Totalt ca 110-130 mål på næringsparken.
Nybygg av rekkehus i Nannestad
Område avsatt for næringsformål.
Nybygg av leiligheter i Nannestad
Område avsatt for næringsformål.
Nybygg av boligområde på Engelsrudhagen øst i Nannestad, trinn 2
Totalt 370 boliger i flere trinn. Gnr/bnr: 26/1, 47/14 og 47/91.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.