Aktuelle nybygg i Nannestad

Nybygg av boliger på Engelsrudhagen i Nannestad
Boliger for yngre etablerere, barnefamilier og 50+. Barnehage, sentrumsforemål og grønnstruktur planlegges. Gnr/bnr: 26/1, 2 og 47/3.
Nybygg av svømmeanlegg i Nannestad
Nannestad svømmehall skal bygges i tilknytning til eksisterende Nannestadhallen, der eksisterende inngangsparti og foaje skal bygges om til felles inngang for idrettshall og svømmehall. Prosjektet består av to bassenger; 25 m (konkurransebasseng) inkl. stup og sklie og 12,5 m (opplæringsbasseng) med rampe og hev/senk- bunn, med tilhørende garderobeanlegg. For øvrig tilhørende tekniske systemer/arealer og støttearealer. Prosjektet inneholder også betydelig opprusting og nyetableringer i utomhusanlegget.
Nybygg av boliger og nærsenter på Bjørkeåsen i Nannestad, trinn 2
Totalt 1200 boliger på feltet. 530 mål. Konsentrert småhusbebyggelse. Nord for Prestmosen.
Nybygg av kontor, logistikkbygg og lager i Nannestad
Ansvarlig søker: UBR AS, Brumunddal Ca 36 daa.
Nybygg av boligområde i Nannestad
Gnr. 27, bnr. 5 m.fl., områdene B18a og B18b
Nybygg av boliger i Nannestad
Totalt ca 220-340 stk boenheter på Eltonåsen B25.
Ny tverrforbindelse mellom Rv 120 og Fv 527 i Nannestad
Fremdrift og byggestart er ikke avklart. Ca 2000 m.
Nybygg av bensinstasjon i Nannestad
Totalt ca 110-130 mål på næringsparken.
Nybygg av kafe, veikro eller gatekjøkken i Nannestad
Totalt ca 110-130 mål på næringsparken.
Nybygg av boliger i Nannestad
Totalt ca 220-340 stk boenheter på Eltonåsen B25.
Nybygg av eneboliger, tomannsboliger og/eller kjedehus i Nannestad
Gamle Dalsveg 87 + del av B13 Holaker. Planområdet utgjør ca 7.6 daa.
Nybygg av boliger i Nannestad, trinn 3
Trinn 3 er oppdelt i to deler, BK S7 og BK S5. Totalt ca 220-340 stk boenheter på Eltonåsen B25.
Utbygging av bredbånd i Viken
Rustadmoen - Økrigrenda. Holter område 3 og Finstadsletta område 1. Engerveien.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.