Aktuelle nybygg i Moss

Etablering av depot for vedlikehold av F-35 på Rygge i Østfold
Det nye depotet på Rygge vil utføre fremtidige oppgraderinger og modifikasjoner av jagerflyene. Etablering av vedlikeholdsdepot i Rygge bidrar til å beholde og videreutvikle kompetanse og kapasitet til å gjennomføre vedlikehold og oppgraderinger av norske jagerfly.
Nybygg av postterminal på Vanem i Moss
Moss Næringspark. 140 mål.
Riving av Kiwi-butikk samt gamle Moss avis-huset og nybygg av boliger og næring i Moss kommune
Regulert som del av sentrumplanen. Mulighet finnes for å bygge ut rundt 8000-9000 m2 i 5-6 etasjer.
Nybygg av omsorgsboliger i Kambo nordre bydel i Moss
Demensboliger. Gnr/ bnr: 3/626, 3/2062, 3/2066 og 3/2072. Levering av industrimaskiner til vaskerom og renholdoldssentral: Ren Såpeindustri AS
Nybygg av leiligheter i Moss kommune
Abels gate 50 og Vålerveien 32. Det planlegges for ca. 80 boenheter i form av leiligheter i ulik størrelse i 2-4 etasjer.
Nybygg av leiligheter på Skarmyra i Moss, trinn 3
Bygget direkte fundamenteres på grunn. Byggene oppføres i plass støpt betong, klimavegger i tre med fasader i en kombinasjon av pusssystem og tre kledning.
Nybygg av boliger i Rygge
2 boligblokker. Blokk 1= 12 boenheter og parkeringskjeller, Blokk 2= 18 enheter. Gnr/bnr: 104/68 og 104/283.
Nybygg av leilighetsbygg og eneboliger i kjede i Moss
Nøkkeland terrasse 2, 61, 71, 73, 75, 77 og Stubbeløkkveien 57.
Etablering av støyvoller og offentlig infrastruktur i Moss
Moss Næringspark. Ca. 60 daa av tomten vil være grovplanert til 01.06.2023 og gjenstående 33,5 daa vil ferdigstilles innen 01.04.2026
Nybygg av vannledning og trykkøkningsstasjon i Årvoll – Vestby Etappe II i Moss kommune
Trase fra krysset Brevikvegen – Oslovegen, langsmed Oslovegen frem til Vestby grense ved Rykkinn. Etappen er ca. 500 m og inkluderer både VA-anlegg og trykkøkningsstasjon for vann.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.