Aktuelle nybygg i Lier

Nybygg av næring og boliger i Lierstranda fjordby på Brakerøya
Drammen Helsepark AS eies 50/50 av Eidos Eindomsutvikling AS og Bane Nor Eiendom AS.
Nybygg av parkeringsanlegg og torg ved sykehus på Brakerøya i Lierstranda fjordby
Parkeringskjeller for det nye sykehuset og nye helseparken. 450 meter lång og 42 meter bred. Ca. 360 parkeringsplasser. Kjelleren ligger i hovedsak i Drammen, men en del ligger i Lier. Samt opparbeidelse av torg, med navnet Helseplassen med åpent vannspeil og fortau.
Utvidelse-og ombygg av felles barneskole i Lier
Felles barneskole for Hennummarka, Nordal, Heia og Hallingdal. Ulike alternativer vurderes.
Nybygg av leiligheter i Lier
Ca. 3500 m2 bolig i terrasseblokker og 1500 m2 felles p-hus/kjeller.
Nybygg av eneboliger, rekkehus og leiligheter i Lier
Leiligheter i 3 etasjer, eneboliger og rekkehus i 2 etasjer.
Videre utbygging av sykehjem i Lier, fase 3
Gnr/Bnr: 95/131, 95/119, deler av 95/1.
Etablering av flomsikret adkomstvei til sykehuset fra Strandbrua og åpning av Nøstebekken i Viken
Etablering av flomsikret adkomstvei til sykehuset fra Strandbrua og åpning av Nøstebekken. Entreprisen omfatter VA-, EL- og VEI-teknisk infrastruktur og grøntarealer i forbindelse med åpning av Nøstebekken.
Nybygg av administrasjons/skolefløy ved skole i Lier
150 stk elever. Riving av bygg C og avvikling av paviljong D.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.