Aktuelle nybygg i Kongsberg

Nybygg av boliger m.m. ved Nyhusgården i Kongsberg kommune
Etablering av to økogrender med ca. 40 boenheter med tilhørende infrastruktur. Prosjektene skal ha en klar miljøprofil. Det er ønskelig med en varierende høyde på bebyggelsen og ulik størrelse på boenhetene. Foreløpig ser tiltakshaver for seg at det er mest aktuelt med småhusbebyggelse med et klyngetunprinsipp. Dette kan være både leiligheter, eneboliger, tomannsboliger og mikrohus. Det bør sees på mulighet for hybel i noen av enhetene. Det er også tenkt etablering av fellesområder, som eies i felleskap. Flerbruksbygg, felles lager, hjemmekontor, cafe og felles overnattingssted.
Nybygg boliger og dagligvare Kongsberg kommune
Gnr/bnr: 8333/1, 8334/2, 8335/2
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av eneboliger og firemannsbolig i Kongsberg
Etablering av 12 nye boenheter. Gnr/ bnr: 7404/1 og eiendom 7404/3, samt deler av 7404/6.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.