Aktuelle nybygg i Hole

Nybygg av boliger i Hole kommune
Baderomskabiner: Teknobad AS.
Nybygg av leiligheter i Hole
Gnr. 210 bnr. 6,9,10,12,15 og gnr. 232 bnr. 45,46. Elstangen felt Bb og Bf4.
Nybygg av leiligheter i Røyse
Gnr/bnr 193/13 og 32

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.