Aktuelle nybygg i Gol

Etablering av vei i Gol kommune
Avlastningsveg for Sentrumsvegen.
Etablering av trail-senter i Gol kommune
Bygging av Trail-senter i Gol kommune. Trail-senteret er en viktig del av Hallingmo aktivitetshub og skal fungere som en naturlig samlingsplass for alle som bruker stiene i nærområdet. Arbeidet omfatter komplett levering av konstruksjonen samt utførelse av spesialtilpasset benk ved den nyetablerte boule-banen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.