Aktuelle nybygg i Frogn

Nybygg av verkstedsbygg på Follo museum i Drøbak
Verkstedet som skal utformes skal bli en levende arena hvor kommende generasjoner av håndverkere og spesialister innenfor tradisjonsbærende håndverk kan utvikle og spre kompetanse og kunnskap. Lokaliseringen av Verkstedet gjør det også mulig å engasjere og øke kunnskap og interesse blant publikum. Verkstedet blir del av et levende museums- og håndverkstun ved Follo museum med høyt aktivitetsnivå, og regionalt og nasjonalt nedslagsfelt.
Nybygg av eneboliger i Drøbak/Sogsti
Bolig A: 160 m2 BRA, Bolig B: 195 m2 BRA, Bolig C: 195 m2 BRA, Bolig D: 160 m2 BRA. Kjøkkenleverandør: KVIK. Flisleverandør: Flisekompaniet. Leverandør av innetrappe: Trapperingen.
Etablering av reservestrømsanlegg ved flerbrukshall i Frogn kommune
Frogn kommune ønsker at Frognhallen skal kunne benyttes til evakuerte innbyggere ved en katastrofehendelse eller en annen årsak som medfører at innbyggere må flyttes fra sitt bosted. Bølgen er bygget bestående av Frognhallen og Drøbaksbadet. Det er Frognhallen som skal brukes til evakuering med garderobeanlegg, kjøkken, kafe og resepsjon i Drøbaksbadet. Kommunen ser for seg 4 dager evakueringsperiode i Frognhallen. Til kraftforsyning av Frognhallen skal det etableres aggregathus og tank i nærheten av nettstasjonsbygget utenfor Bølgen bad og aktivitetssenter. Det installeres et reservestrømsaggregat med dagtank og reservetank for kapasitet på 4 dagers drift.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.