Aktuelle nybygg i Frogn

Nybygg av kontor, lager og industri på Holt, felt 4
Tidligere prosjektnavn Holt Park. 480 dekar. Utbyggingspotensiale 190000 kvm.
Nybygg av kontor, lager og industri på Holt, felt 1
Tidligere prosjektnavn Holt Park. 480 dekar. Utbyggingspotensiale 190000 kvm.
Nybygg av leiligheter i Drøbak
Prosjektet består av 36 leiligheter fordelt på sju mindre hus med felles underliggende p-kjeller under to av husene.
Nybygg av vei Fv 152 Måna/Ottarsrud-Gislerud
Ny hovedadkomst til Drøbak fra Oslofjordforbindelsen. Ca. 930 m. Riving av hus. I Akershus fylkeskommunes Samferdselsplan for Akershus 2015-18 har prosjektet fått penger til byggeplanlegging i 2016 og bygging fra 2017 og utover.
Nybygg av flerbolighus i Frogn kommune
BREEAM "Very good"-sertifisert.
Nybygg av leiligheter i Drøbak
BRAS ca 1100 kvm. BRA er antydet av redaksjonen.
Nybygg av eneboliger i Drøbak/Sogsti
Bolig A: 160 m2 BRA, Bolig B: 195 m2 BRA, Bolig C: 195 m2 BRA, Bolig D: 160 m2 BRA. Kjøkkenleverandør: KVIK. Flisleverandør: Flisekompaniet. Leverandør av innetrappe: Trapperingen.
Nybygg av eneboliger i Frogn kommune
Fire eneboliger på Sogstikollen 9. De allerede utbygde eiendommene Sogstikollen 13 A-C omfattes av detaljreguleringen, da atkomsten for de nevnte eiendommene er felles og arealet for atkomsten er på begge eiendommene.
Oppføring av plass støpt L-mur i Frogn kommune
Etablering av en plasstøpt mur i Elleveien i Drøbak. Tiltaket medfører flytting av overvannsrør.
Opparbeidelse av strandområde i Frogn kommune
Konkurransen gjelder entreprise for grunnarbeid i forbindelse med steinfylling og molo, opparbeidelse av solplatting, fremføring av vann til utedusj og utekran, elektroarbeider, samt gangvei og rullestolrampe i syrefast stål. Det gis anledning til å gi tilbud innen én eller begge gruppene nedenfor: Gruppe 1: Totalentreprise (grunnarbeid, steinfylling, molo, solplatting, rørleggerarbeid, og elektroarbeid). Gruppe 2: Totalentreprise gangvei og rullestolrampe i syrefast stål.
Etablering av gangvei og rullestolrampe i syrefast stål ved strandområde i Frogn kommune
Konkurransen gjelder entreprise for grunnarbeid i forbindelse med steinfylling og molo, opparbeidelse av solplatting, fremføring av vann til utedusj og utekran, elektroarbeider, samt gangvei og rullestolrampe i syrefast stål. Gangvei og rullestolrampe kan tilbys i egen gruppe. Det gis anledning til å gi tilbud innen én eller begge gruppene nedenfor: Gruppe 1: Totalentreprise (grunnarbeid, steinfylling, molo, solplatting, rørleggerarbeid, og elektroarbeid). Gruppe 2: Totalentreprise gangvei og rullestolrampe i syrefast stål.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.