Aktuelle nybygg i Fredrikstad

Ny sentrumsdel ved gamle Fredrikstad mekaniske verksted i Fredrikstad
Trinnvisutbygging. Utbyggingspotensial på 174044 m2 BRA boligareal, 96035 m2 BTA sentrumsformål, 43190 m2 BTA kontor og 13220 m2 med næring og handel på bakkeplan. Parkeringsanlegg under vann i Dokka (4 plan). Parken "Solplassen". Bilfribydel.
Ny sentrumsdel ved gamle Fredrikstad mekaniske verksted i Fredrikstad
Trinnvisutbygging. Utbyggingspotensial på 174044 m2 BRA boligareal, 96035 m2 BTA sentrumsformål, 43190 m2 BTA kontor og 13220 m2 med næring og handel på bakkeplan. Parkeringsanlegg under vann i Dokka (4 plan). Parken "Solplassen". Bilfribydel.
Nybygg av boliger, kontor, hotell og næring i Fredrikstad
4-8 etasjer. Bebyggelsen vil inneholde en blanding av bolig-, kontor- og hotell-formål med utadvendt næring på gateplan. Breeam «Very Good». Gnr/bnr: 300/889, 300/1616, 300/892, 300/57, 300/898, 300/1499,300/894, 300/896, 300/58.
Separering av VA-ledning i Fredrikstad
Prosjektet omfatter separering av vann og avløp for 1050 meter ledningsgrøft i Leiegata, Vannskilleveien, Fredenlund, Gamle Kirkevei og Prost Nossens vei. Alle maskiner som benyttes på bygg-/anleggsplassen skal være fossilfrie.
Etablering av lagerseksjoner på Åle i Fredrikstad
Totalt blir det 13 lagerseksjoner fordelt på 1 "dobbel" av 140m2, og 12 seksjoner på 72 m2.
Nybygg av gang- og sykkelvei i Fredrikstad kommune
Gnr/bnr: 683/3, 682/1, 682/14, 684/7, 684/3, 685/1, 685/2, 506/2, 682/71.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.