Aktuelle nybygg i Flesberg

Etablering av hytter og adkomstvei i Flesberg kommune
Etablering av adkomstveger til de hyttene som mangler dette. Det ses også på mulighet for en forsiktig fortetting med tomter innenfor området.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.