Aktuelle nybygg i Flå

Nybygg av hytter i Flå, trinn 3
Totalt ca. 1800 byggeklare hyttetomter på Turufjell. Selges til utbyggere og privatpersoner. Gnr/bnr: 9/6, 10/6, 9/9, 10/9.
Etablering av ny adkomstvei til skianlegg på Turufjell i Flå kommune
Sprenåsvegen - Skianlegg. Ny adkomstveg, som erstatter adkomst regulert i områdeplanen fra baseområdet ved dagens skiheis og over til BSA2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.