Aktuelle nybygg i Flå

Nybygg av fritidsboligområde i Flå
Planforslaget er på ca. 460 daa och legger til rette for 135 frittliggende fritidsboliger og tre delområder for konsentrert fritidsbebyggelse (131 boenheter).
Nybygg av hytteområde i Flå kommune
Planområde på 424 daa.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.