Aktuelle nybygg i Enebakk

Nybygg av eneboliger og atriumhus i Ytre Enebakk
Planlagt totalt 84 enheter, 43 enheter gjenstår. 41 enheter er ferdigstilt.
Nybygg av leiligheter i Enebakk
Gnr/bnr: 5/140, 42 mfl. 2-4 etasjer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.