Aktuelle nybygg i Eidsvoll

Nybygg av bydel i Eidsvoll
Planlagt for 1500 boliger og 20000 kvm næring.
Nybygg av flerbolighus og kjedet enebolig i Eidsvoll
Totalt 370 boenheter på feltet.
Nybygg av moderne bolig- og sentrumsbebyggelse i Eidsvoll, trinn 1
Hensikten med planen er å legge til rette for første utbyggingsetappe av en moderne bolig- og sentrumsbebyggelse på sørvestre del av Lundsjordet ved Eidsvoll verk stasjon. Bygningene har varierte høyder fra 3 til 7 etasjer. Hvert kvartal har en egenartet arkitektur med sammenstilling av punkthus, langhus, buede bygningskropper og kvartalshus.
Etablering av infrastruktur for leilighetsbygg og næring i Eidsvoll kommune
130-160 boenheter. Næringslokale i 1.etg på den ene blokka.
Nybygg av eneboliger i Eidsvoll
Planområdet er ca 17 dekar. Gnr./bnr: 125/37, 125/41,125/38, 125/42, 125/54, 125/126, 125/45, 125/9, 125/112 samt deler av gnr./bnr. 125/8, 125/40 og 125/43.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.