Aktuelle nybygg i Eidsvoll

Nybygg av logistikkbygg på Holmenga i Eidsvoll
266 mål. Breeam-NOR 6.0 Very Good. Tiltaket omfatter eiendom 97/149, 151, 152 og 153.
Nybygg av eneboliger og tomannsboliger i Eidsvoll
65 eneboliger, resterende rekkehus og tomannsboliger.
Nybygg av boliger i Eidsvoll kommune
Del av felt B2+felt FN1+felt GF4.
Etablering av infrastruktur for bolig-og næringsområde i Eidsvoll
Infrastruktur for 1 500-1 600 boliger og ca. 20 000 m2 næringsareal. Ved Eidsvoll verk stasjon.
Nybygg av leiligheter i Eidsvoll
120-130 leiligheter.
Nybygg av frittliggende småhusbebyggelse på Styri i Eidsvoll kommune
Bebyggelsen vil være i form av frittliggende eneboliger, eneboliger i kjede og tomannsboliger. 2-3 etasjer. Ca. 41 boenheter.
Nybygg av boliger på Ladderudløkka i Eidsvoll, trinn 3
88 boenheter totalt på Ladderudsletta.
Nybygg av boliger på Ladderudløkka i Eidsvoll, trinn 4
88 boenheter totalt på Ladderudsletta.
Utbygging av bredbånd i Eidsvoll kommune, 2023
Feiring vest og Feiringvegen.
Utbygging av bredbånd i Eidsvoll kommune, 2023
Feiring vest og Feiringvegen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.