Aktuelle nybygg i Bærum

Ny-/ombygging av E18 Lysaker-Ramstadsletta, Vestkorridoren 1. etappe, E102
Del av Oslopakke 3. «Excellent» i Breeam Infrastructure.
Ny T-banestasjon på Fornebubanen
Prosjektgruppe Fornebubanen: Multiconsult Norge AS/Cowi AS. 105 000 m3 betong. 30 000 m3 fylling av løsmasser. 4 200 m fastspor. Inneholder heiser, rulletrapper, traverskran. Samtidighet med K3 og K6.
Nybygg av trikkebane Majorstuen-Fornebu senter parsell 2, del av Oslopakke 3
Tunnellengde: 2,7 km. Sprengstein: Om lag 250 000 fm3. Skal knytte Fornebu i Bærum til Oslos T-banenett via Lysaker og Skøyen til Majorstuen. Prosjektgruppe Fornebubanen: Multiconsult Norge AS/Cowi AS.
Nybygg av psykiatrisykehus på Ila i Bærum
Nybygg av regional sikkerhetsavdeling, sammen med regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri.
Nybygg av boliger i Bærum
Blandede boliger for omsorgstrengende, førstegangskjøpere, startlånmottakere og ordinære kjøpere.
Nybygg av leiligheter i Stabekk
3-5 etasjer. Professor Kohts vei 77-87.
Nybygg av leiligheter og parkeringskjeller på Parken Vest 9.6 i Fornebu, trinn 1
Totalt 378 boenheter, 23000 kvm, på Parken Vest 9.6. BREEAM Very good.
Nybygg av boliger i Bærum
80-100 nye boliger. 3-5 etasjer. Bnr/bnr 21/521, 522.
Nybygg av flerbolighus og infrastruktur på Fornebu, trinn 4
Trinnvis utbygging. Totalt 600 boenheter på feltet.
Nybygg av ungdomsskole i Bærum
9-parallell skole.
Nybygg av leiligheter i Sandvika
4, 6 og 8 etasjer med 3.500 kvadrat næring og 80 boenheter (6.600).
Nybygg av nærings- og boligbygg i Bærum
Gnr/bnr: 54/128, 54/109, 54/129 og 54/132. Adresse: Slependveien 55. 55B og 57. BRA: 3.500-4.000 m2. 3-4 etasjer.
Etablering av boliger i Bærum kommune
Gnr. 34 bnr. 272, 273, 274 og 275. Adresse: Niels Leuchs vei 41 og 43 samt Bekkegrenda 2 og 4. 3750 m2 tomteareal.
Nybygg av boligområde i Lommedalen
Gnr/bnr: 115/36 og 115/167. Adresse: Grorudenga 36 og 38.
Etablering av nytt ledningsnett i Bærum
Separering av spillvann (kloakk) og overvann. Forsterkning og forbedring av vannforsyningen.
Installasjoner i teknisk kulvert og utvendige tilknytninger i Bærum kommune
Entreprisen omfatter installasjon av rørledninger, kabelføringsanlegg og kulvertbetjeningsanlegg i ca. 155 meter gangbar teknisk kulvert, med knutepunkt. BxH teknisk kulvert varierer mellom ca. 2-2,3x2-2,2 meter på rettstrekninger. I forbindelse med knutepunkter er som regel kulvert utvidet i bredde og høyde. Entreprisen omfatter også permanente og provisoriske tilknytninger utenfor kulverten, blant annet bygging av vannkummer og ledningsstrekninger i grøft. Av kulvertlengden er ca. 120 m ny kulvert, mens ca. 35 m er eksisterende kulvert, hvor også riving, fjerning og demontering/gjenbruk inngår.
Etablering av ladestasjoner til biler på Avinors lufthavner i Norge
Etablering av ladeinfrastruktur på 42 av lufthavnene på fastlandet til Avinor.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.