Aktuelle nybygg i Aurskog-Høland

Nybygg av leiligheter i Aurskog
Mellom 160‐170 leiligheter. 4-6 etasjer.
Nybygg av leiligheter på Aursmoen i Aurskog-Høland kommune, trinn 1
Byggetrinn 1 består av 49 leiligheter fordelt på 5 boligblokker med svalganger som knytter byggene sammen. Gnr/bnr 190/10, 192/929, 930, m.fl. Aurveien 26 m. fl, nordre del av Aursmoen sentrum.
Nybygg av firemannsboliger, tomannsboliger og rekkehus i Aurskog-Høland
Planområdet planlegges bebygget med fem 4-mannsboliger, en 2-mannsbolig, en firemannsbolig som rekkehus. I tillegg planlegges det for at eksisterende enebolig kan bygges om til en 2-mannsbolig etter hvert. Inntil 2 etasjer.
Nybygg av leiligheter i Aurskog-Høland kommune
Omregulering fra barnehageformål til boligformål. Ca. 30 boenheter med inntil 3 etasjer.
Utbygging av bredbånd i Aurskog-Høland kommune, 2023
Nedre Ulviksjøen, Floen, Hemnes, Skulerud og Mjermen/Setten.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.