Aktuelle nybygg i Ål

Nybygg av boligfelt i Ål kommune
Ca. 30-40 boenheter. Mellom Oppsatavegen og Bøygardvegen. Planområdet omfatter gnr. bnr. 36/1, 37/1, 36/21, 36/60, 36/46, 36/35, 36/27, 36/24, 36/44 og 36/28, samt tilgrensende vegformål.
Nybygg av leiligheter i Ål
Nybygg av borretslag med 21 leiligheter.
Nybygg av fritidsboliger på Torpoåsen, Viken
Planendringen omfatter deler av gnr./ bnr. 13/4, 13/9, 18/1, 18/10, 63/1, 17/2 (18/23), 16/1 og 15/14.
Opparbeidelse av infrastruktur til boligfelt i Ål kommune
Infrastruktur til ca. 30-40 boenheter. Mellom Oppsatavegen og Bøygardvegen. Planområdet omfatter gnr. bnr. 36/1, 37/1, 36/21, 36/60, 36/46, 36/35, 36/27, 36/24, 36/44 og 36/28, samt tilgrensende vegformål.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.