Aktuelle nybygg i Viken fylke

Aremark (1)
Asker (16)
Bærum (37)
Drammen (28)
Eidsvoll (9)
Enebakk (5)
Flesberg (1)
Flå (2)
Frogn (11)
Gjerdrum (1)
Gol (3)
Halden (8)
Hemsedal (7)
Hol (9)
Hole (4)
Hurdal (2)
Hvaler (6)
Jevnaker (1)
Kongsberg (6)
Lier (6)
Lunner (3)
Lørenskog (15)
Marker (5)
Modum (9)
Moss (10)
Nannestad (14)
Nes (8)
Nesbyen (2)
Nesodden (4)
Nittedal (2)
Rælingen (7)
Rakkestad (4)
Ringerike (9)
Rollag (0)
Råde (2)
Sarpsborg (23)
Sigdal (3)
Skiptvet (1)
Ullensaker (15)
Vestby (7)
Ål (4)
Ås (11)
Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad, hovedarbeidene Moss sentrum
Ca. 10 kilometer med nytt dobbelt-spor i ny trasé, løsmassetunnel på 400m, tunneler i fjell på 2,7 og 2,3 km, ny Moss stasjon, spor for vending og hensetting (parkering) av tog.
Nybygg av bydel i Eidsvoll
Planlagt for 1500 boliger og 20000 kvm næring.
Nybygg av kontor og tjensteyting i Kjeller
Området som reguleres er på ca. 13,5 daa, omfatter gnr/bnr 26/21, 26/89, 26/2, 27/2, og 25/22. Total areal mellom 50000-80000 kvm, vil bygges over tid.
Utvikling av tidligere sykehusbygg, Cicignon i Fredrikstad
Totalt 1000 boenheter fordelt på trinnvis utbygging. Gnr/bnr: 300/366, 370, 719, 1450 m fl.
Nybygg av boliger i Hole kommune
Baderomskabiner: Teknobad AS.
Nybygg av kontor i Lysaker
Arkitekt: Wingårdhs
Nybygg av boliger og næring i Sørum
15-16 mål. Blakerveien 3-9. Planområdet består av gnr/bnr 246/8,246,305, 246/7 og 246/282
Nybygg av leiligheter og næring m.m ved Slemmestad i Røyken, trinn 1
38/464, 491, 492, 542, 543 mfl. Totalt ca. 400 leiligheter og 16.000 m2 næring. Vaterlandsveien 1 m.fl.
Nybygg av 3 bygg for psykisk helsevern og rus på Brakerøya i Drammen
Byggene vil blant annet romme 167 døgnplasser og 16 poliklinikkrom.
Nybygg av boliger på Fjellhamar Øst i Lørenskog
10000-12000 kvm tomt, totalt hele området 60000-70000 kvm. Tre grunneiere. Gnr./bnr. 113/357, Fjellhamarveien 44C, eies av Fjellhamarveien 44C AS, som eies av Selvaag Eiendom AS.
Nybygg av felles renseanlegg på Øra i Fredrikstad kommune
Felles renseanlegg for Sarpsborg og Fredrikstad kommune. Prosjektet består av 6 ulike entrepriser; - E01 Forberedende grunnarbeid (NS8405). - E02 Bygg (NS8407 med samspill). - E11 Forbehandling (NS 8407 med samspill) (denne anskaffelsen). - E12 Bio (NS8407 med samspill). - E13 Slam (NS8407 med samspill). - E14 Styringssystemer (NS8407 med samspill).
Nybygg av barne- og ungdomsskole samt barnehage i Aurskog
Midlertidige paviljongen skal brukes i perioden september 2022 til juni 2024.
Nybygg av kontor, lager og industri på Holt, felt 4
Tidligere prosjektnavn Holt Park. 480 dekar. Utbyggingspotensiale 190000 kvm.
Nybygg av psykiatribygg ved sykehus på Nordbyhagen i Lørenskog
Samling av sykehusbasert psykisk helsevern på Nordbyhagen.
Nybygg av parkeringsanlegg i Lierstranda fjordby på Brakerøya
Parkeringskjeller for nye sykehuset og nye helseparken. 450 meter långt og 42 meter brett. Ca. 360 parkeringsplasser. Byggherrestyrt utførelseentreprise.
Nybygg av boliger med kjøkkenhager i Askim
25 eneboliger, 12 tomannsboliger, 4 leilighetsbygg med 6 leiligheter/bygg, 1 leilighetsbygg med 8 leiligheter. Infrastruktur er opparbeidet. Grunneier er Anne Lise Wiik og Jon Sørensen.
Nybygg av sykehus på Brakerøya i Drammen
Solavskjerming: Scandic AS Radonsikring: Radonmannen AS
Nybygg av boligblokk i Sarpsborg
Korsgatea 23 og Thranes gate 26-28.
Ombygg til næring og ny/påbygg av leiligheter i Drammen
Totalt 90 leiligheter i 3 byggetrinn.
Nybygg av kontor, lager og industri på Holt, felt 1
Tidligere prosjektnavn Holt Park. 480 dekar. Utbyggingspotensiale 190000 kvm.
Nybygg av næringsområde i Hol
Gnr/bnr; 99/7, 99/1, 99/5, 99/15, 105/14 og 105/4. Ca 70 daa.
Nybygg av leiligheter mm i Sarpsborg
Gnr/bnr: 2077/422, 66, 404 2075/260 mfl. Høyblokk bebyggelse, 8 etasjer.
Nybygg av boliger, kontor, hotell og næring i Fredrikstad
4-8 etasjer. Bebyggelsen vil inneholde en blanding av bolig-, kontor- og hotell-formål med utadvendt næring på gateplan. Gnr/bnr: 300/889, 300/1616, 300/892, 300/57, 300/898, 300/1499,300/894, 300/896, 300/58.
Nybygg av boliger i Bærum
Dønskiveien 28–38 er planlagt brukt til 100 erstatningsplasser med heldøgns pleie- og omsorgstjenester
Nybygg av leiligheter i Aurskog
Mellom 160‐170 leiligheter.
Nybygg av rekkehus i Nesodden, trinn 1 og 2
Tidligere prosjektnavn, Nesodden strandpark. Totalt ca 450 boliger.
Nybygg av renseanlegg i Hokksund
Kapasitet på ca. 30000 PE.
Nybygg av dagsenter og boliger til funksjonshemmede i Sundet Eidsvoll
Gnr 17 Bnr 257. m. fl. Bygging av 48 omsorgsleiligheter, dagsenter og eldresenter.
Nybygg av flerbolighus og kjedet enebolig i Eidsvoll
Totalt 370 boenheter på feltet.
Nybygg av leiligheter i Ullensaker
OrbitArena skal rives. 70-80 leiligheter.
Riving av Kiwi-butikk samt gamle Moss avis-huset og nybygg av boliger og næring i Moss kommune
Regulert som del av sentrumplanen. Mulighet finnes for å bygge ut rundt 8000-9000 m2 i 5-6 etasjer.
Nybygg av boliger, forretning og tjenesteyting i Ås kommune
Forretning/tjenesteyting i 1. etasje.
Nybygg av boliger i Asker
Areal for planområdet ca 15 mål. Ca 68 leiligheter.
Nybygg av eneboliger og leiligheter i Askim
Ca 100 småhus. 138 dekar.
Nybygg av leiligheter i Vestby, trinn 1
Totalt ca 500 leiligheter, 11 hus, i flere trinn. Tidligere prosjektnavn Gartnerikvartalet.
Nybygg av leiligheter i Rælingen, trinn 2
5000-6000 kvm. Gnr/Bnr: 103/27, /30, /31, /33, /42, /70, /146, /147, /247, /281, /247, 104/733, og del av 103/6 og 104/13 m.fl.
Nybygg av leiligheter i Moss kommune, trinn 1 og 2
Byggetrinn 1 har 52 leiligheter fordelt på 2 hus. Byggetrinn 2 har 52 leiligheter av samme størrelse som byggetrinn 1.
Nybygg av boliger i Rakkestad
Gnr/bnr: 6/77, 1. Planområdet ligger langs Lyngby allé, mellom fv 124 Strømfossveien og Gressveien. Ca 6 daa.
Nybygg av boliger på Engelsrudhagen i Nannestad
Boliger for yngre etablerere, barnefamilier og 50+. Gnr/bnr: 26/1, 2 og 47/3.
Nybygg av næringsbebyggelse på Gardermoen
Lås og beslag: Lås og sikring AS
Nybygg av boliger i Ullensaker kommune
Ca. 90 daa. 2-3 etasjer.
Nybygg av boliger og næring i Ås
Privat grunneier. GNR/BNR: 103/165, 3, 4. Det planlegges 45-55 boenheter med tilhørende uteareal. Parkering legges under bakken med innkjøring fra Nygårdsveien. Det reguleres 2 000 m2 kombinert bebyggelse og anlegg hvor det kan etableres kombinasjon av forretning med plasskrevende varer, industri og lager med tilhørende administrasjon. Kontor og detaljhandel tillates ikke. Både bolig- og næringsbebyggelsen er på tre etasjer over terreng.
Nybygg av boligområde og infrastruktur på Vollskogen i Ås
Den utvidede delen av planområdet i vest omfatter eiendommene med gnr./bnr. 36/1, 36/3, 36/5, 36/7 og 43/3. Eiendommene med gnr./bnr. 36/5 og 36/7 vil ikke reguleres i planforslaget, men må likevel inkluderes i det utvidede varslede planområdet da det vil utredes traséer både nord og sør for disse eiendommene. Øvrige deler av det utvidede området som ikke avsettes til skoleveitrasé, vil heller ikke reguleres i planforslaget.
Nybygg av moderne bolig- og sentrumsbebyggelse i Eidsvoll, trinn 1
Hensikten med planen er å legge til rette for første utbyggingsetappe av en moderne bolig- og sentrumsbebyggelse på sørvestre del av Lundsjordet ved Eidsvoll verk stasjon. Bygningene har varierte høyder fra 3 til 7 etasjer. Hvert kvartal har en egenartet arkitektur med sammenstilling av punkthus, langhus, buede bygningskropper og kvartalshus.
Nybygg av næringsbygg i Drammen
Porter: Assa Abloy Solavskjerming: Kvint Blendex Lås og beslag: Viken Lås og Sikkerhet
Riving av industribygning og nybygg av boliger på Jeløy i Moss kommune
Ca. 9770 m2 BRA-S, ca. 1040 m2 BRA butikk. Gnr/bnr: 1/833, 1/832 og 1/830. Bråtengata 64 og 66/Syrinveien 5. Elbil-lader i parkeringskjeller.
Nybygg av brannstasjon på Sørumsand øst for Glomma
Heltids brannstasjon for Sørum og Fet kommune. Lillestrøm kommune skal etablere ny heltids brannstasjon på Sørumsand øst for Glomma. Lillestrøm kommune har ansvar for å regulere, prosjektere og bygge ny brannstasjon. Det skal etableres adkomst til brannstasjonen i avkjørselen mellom ny og eksisterende fylkesveg. Brannstasjonen skal bygges som en klimaambisiøs brannstasjon. Prosjektet skal være demonstrasjonsbyggeplass for Cleancon, for å fremme bruken av arbeidsmaskiner som går på elektrisitet eller andre fornybare energikilder.
Nybygg av boliger i Ullensaker, trinn 1
830 leiligheter og 110 boenheter i rekke totalt. Gnr/bnr: 117/20, 31, 32 og 106.
Nybygg av leiligheter og næring i Sandvika
Skytterdalen 2-4. 2 leilighetsbygg, 1 næringsbygg. Gnr/bnr: 83/45, 188.
Nybygg av rekkehus i Halden
Totalt kan det bygges 50 boenheter på tomta. Gnr/bnr: 170/163, 146/7, 146/12, 170/26
Nybygg av boliger i Indre Østfold kommune
Gnr/bnr: 3/72, 241, 125, 56 og 57, samt felles avkjørsel på del av gbnr. 53/126 og 227. Sira Sigurds gate 16, 20, 22, 24 og 26. 4-5 etasjer.
Nybygg av ungdomsskole i Ski
Det planlegges for en 8-parallell ungdomsskole, som også vil ta noe av veksten til Finstad barneskole. Tidligere adresse: Vestveien 11-13
Nybygg av boliger i Ullensaker, trinn 2
Totalt 450 leiligheter på Skogmo Park. Gnr/bnr: 135/83, 131/79 og 148. Ladestasjoner til elbiler.
Nybygg av kontor og offentlig/privat tjenesteyting i Fredrikstad
Et kontorbygg og et helsehus vest for Værstebrua. 12000-15000 m2. 5-8 etasjer. Gnr/bnr 423/1, 174.
Etablering av boligutbygging og sentrumbarnehage nær Mysen sentrum i Indre østfold
Planforslaget innebærer en omregulering av eiendommene gnr./bnr. 159/1, 159/2, 159/351, 159/442 og 159/443.
Nybygg av hytteområde på Slevik i Fredrikstad
36 tomter. Gnr/bnr 64/45, 324, 327, 426, 452, 454 og 493
Nybygg av tomannsboliger og rekkehus i Fredrikstad, trinn 2
Samarbeidsprosjekt mellom Betonmast Eiendom AS og Jo Capital AS. Gnr/bnr: 214/135 og 214/152.
Nybygg av hytter i Flå, trinn 3
Totalt ca. 1800 byggeklare hyttetomter på Turufjell. Selges til utbyggere og privatpersoner. Gnr/bnr: 9/6, 10/6, 9/9, 10/9.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.