Aktuelle nybygg i Viken fylke

Aremark (3)
Asker (24)
Bærum (33)
Drammen (33)
Eidsvoll (14)
Enebakk (5)
Flesberg (3)
Flå (8)
Frogn (10)
Gjerdrum (3)
Gol (2)
Halden (10)
Hemsedal (5)
Hol (6)
Hole (5)
Hurdal (5)
Hvaler (6)
Jevnaker (2)
Kongsberg (17)
Lier (13)
Lunner (7)
Lørenskog (10)
Marker (1)
Modum (6)
Moss (20)
Nannestad (5)
Nes (5)
Nesbyen (4)
Nesodden (2)
Nittedal (6)
Rælingen (1)
Rakkestad (5)
Ringerike (28)
Rollag (0)
Råde (6)
Sarpsborg (24)
Sigdal (5)
Skiptvet (0)
Ullensaker (21)
Vestby (23)
Ål (8)
Ås (17)
Nybygg av sykehus på Brakerøya i Drammen
Planområde ca 390 daa. Ferdigstilles 2024-2025. Medisinsk utstyr: Nosyko AS. Gnr/bnr: 113/1017,1167,285, 14/261,15/384. Advansia ansvar: prosjekt- og byggledere innenfor områdene bygg, elektro/IKT, VVS, ITB. Fremdriftskoordinator. Økonomikontroller
Nybygg av næring og boliger i Lierstranda fjordby på Brakerøya
Drammen Helsepark AS eies 50/50 av Eidos Eindomsutvikling AS og Bane Nor Eiendom AS.
Nybygg av næringsområde ved Gardermoen
Cirka 850 mål totalt på området.
Ny T-banestasjon på Fornebubanen
Prosjektgruppe Fornebubanen: Multiconsult Norge AS/Cowi AS. 105 000 m3 betong. 30 000 m3 fylling av løsmasser. 4 200 m fastspor. Inneholder heiser, rulletrapper, traverskran. Samtidighet med K3 og K6.
Nybygg av boliger i Hole kommune
Baderomskabiner: Teknobad AS.
Nybygg av felles renseanlegg på Øra i Fredrikstad kommune
Felles renseanlegg for Sarpsborg og Fredrikstad kommune. Prosjektet består av 6 ulike entrepriser; - E01 Forberedende grunnarbeid (NS8405). - E02 Bygg (NS8407 med samspill). - E11 Forbehandling (NS 8407 med samspill) (denne anskaffelsen). - E12 Bio (NS8407 med samspill). - E13 Slam (NS8407 med samspill). - E14 Styringssystemer (NS8407 med samspill).
Nybygg av varmeverk for biodrivstoff i Tofte
Planarbeidet skal tilrettelegge for etablering av anlegg for produksjon av biodrivstoff innenfor området der cellulosefabrikken lå tidligere (nordlige delen). Dette innebærer etablering av kaier, servicebygg, veier og teknisk infrastruktur nødvendig for drift av anlegget.
Nybygg av psykiatrisykehus på Ila i Bærum
Nybygg av regional sikkerhetsavdeling, sammen med regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri.
Nybygg av næringsområde på Gardermoen i Ullensaker
36 000 kvm BYA gjennstår. Samme felt som Haut Nordic.
Nybygg av leiligheter i Drammen, trinn 2-10
Det planlegges 550 leiligheter. Prosjektet vil bli oppdelt i flere trinn, 10-12 års byggetid. Total kostnad for alle trinn er estimert til 2,5 mrd.kr.
Nybygg av logistikkbygg på Holmenga i Eidsvoll
266 mål. Breeam-NOR 6.0 Very Good. Tiltaket omfatter eiendom 97/149, 151, 152 og 153.
Nybygg av storhandel i Ås
Gnr/bnr: 104/46, 47 48. kveldroveien 43–49.
Nybygg av boliger på Fjellhamar Øst i Lørenskog
10000-12000 kvm tomt, totalt hele området 60000-70000 kvm. Fire grunneiere.
Nybygg av lager i Vestby
Cirka 40 000-50 000 kvm.
Nybygg av barne- og ungdomsskole samt barnehage på Aursmoen i Aurskog-Høland kommune
Midlertidige paviljongen skal brukes i perioden september 2022 til juni 2024.
Nybygg av konferansehotell og boliger m.m i ny bydel i Moss
175 hotellrom og 51 leiligheter (3 huskropper).
Nybygg av eneboliger og tomannsboliger i Eidsvoll
65 eneboliger, resterende rekkehus og tomannsboliger.
Nybygg av lager og industri i Hønefoss
Totalt 13 tomter, 5 tomter gjenstår. Tomt 2: 4.430.000,- Areal: 5.401 kvm. Tomt 3: 4.590.000,- Areal: 5.399 kvm. Tomt 4: 4.690.000,- Areal: 5.518 kvm. Tomt 5: 4.950.000,- Areal: 6.033 kvm. Tomt 18: 4.200.000,- Areal: 4.575 kvm.
Nybygg av sykehus på Brakerøya i Drammen
Solavskjerming: Scandic AS Radonsikring: Radonmannen AS
Nybygg av parkeringsanlegg og torg ved sykehus på Brakerøya i Lierstranda fjordby
Parkeringskjeller for det nye sykehuset og nye helseparken. 450 meter lång og 42 meter bred. Ca. 360 parkeringsplasser. Kjelleren ligger i hovedsak i Drammen, men en del ligger i Lier. Samt opparbeidelse av torg, med navnet Helseplassen med åpent vannspeil og fortau.
Nye T-banestasjoner på Fornebubanen
Prosjektgruppe Fornebubanen: Multiconsult Norge AS/Cowi AS. Antall oppganger til terreng: 2. Plattformens dybde under terreng 25 m. Antall kubikk betong: 12.000 m3 inkl. vanntett støp.
Nye T-banestasjoner på Fornebubanen
Prosjektgruppe Fornebubanen: Multiconsult Norge AS/Cowi AS. Antall oppganger til terreng: 2 stk. Plattformens dybde under terreng 23 m Antall heiser fra plattform 5. Antall rulletrapper fra plattform 3. Antall kubikk betong: 11.000 m3.
Etablering av depot for vedlikehold av F-35 på Rygge i Østfold
Det nye depotet på Rygge vil utføre fremtidige oppgraderinger og modifikasjoner av jagerflyene. Etablering av vedlikeholdsdepot i Rygge bidrar til å beholde og videreutvikle kompetanse og kapasitet til å gjennomføre vedlikehold og oppgraderinger av norske jagerfly.
Nybygg av kontor, lager og industri på Holt, felt 1
Tidligere prosjektnavn Holt Park. 480 dekar. Utbyggingspotensiale 190000 kvm.
Ny sentrumsdel ved gamle Fredrikstad mekaniske verksted i Fredrikstad
Trinnvisutbygging. Utbyggingspotensial på 174044 m2 BRA boligareal, 96035 m2 BTA sentrumsformål, 43190 m2 BTA kontor og 13220 m2 med næring og handel på bakkeplan. Parkeringsanlegg under vann i Dokka (4 plan). Parken "Solplassen". Bilfribydel.
Nybygg av blokkleiligheter på Skårer vest i Lørenskog, trinn 5 og 6
1000-1100 leiligheter totalt på feltet. Badekabiner - Tigbro.
Nybygg av boliger og næring, Rolvsrud Idrettspark, Lørenskog, trinn 2
GNR/BNR: 102/399, 102/3 og 102/324. Tidligere prosjektnavn Norema-tomten
Nybygg av barneskole med flerbrukshall og svømmeanlegg i Hokksund
Foreløpige arealanslag for skolen er 7 600m2, flerbrukshall 1 800m2 og svømmeanlegget 1 400m2. Skolen er utredet med plassbehov for 650-700 barneskoleelever. Plusshus. Massivtre.
Nybygg av kunst- og verdilager på Gardermoen i Ullensaker
Oppbevaring av kunst, og vil huse kunstsamlingen til Kistefos og Astrup Fearnley.
Nybygg av boliger i Nannestad
Totalt ca 220-340 stk boenheter på Eltonåsen B25.
Nybygg av kontor i Sandvika sentrum
Malmskriverveien 2 og 4.
Nybygg av boliger i Lillestrøm, kvartal 2
5-7 etasjer. Townhouses. BREEAM-NOR Very Good
Nybygg av eneboliger, rekkehus og leiligheter i Nedre Eiker
41 eneboliger samt 97 boenheter fordelt på rekkehus og leilighetsbygg.
Nybygg av boliger, handel- og kontorbygg på Gressvik i Fredrikstad
Næring i 1. etasje og boliger i etasjene over. Storveien 77-81. Næringsdelen skal miljøsertifiseres på nivå Very Good i henhold til Breeam-Nor v6.0.
Nybygg av boliger på Losmoen i Øvre Eiker kommune
Ca. 113 daa. Ca. 170 boenheter.
Nybygg av boliger i Jessheim
8 og 6 etasjer. Leverandør tårnkran, Altikran Kjeller.
Nybygg av leiligheter på Føyka i Asker
Takterrasse. Kirkeveien 220-222. Næring i 1 etasje, 2950 m2.
Nybygg av eneboliger på Harestua i Lunner
Gnr/bnr: 116/3, 173/256, 186/9 og 186/10. 95 dekar. 80-90 eneboliger, delvis i kjede/rekke.
Nybygg av boliger i Eidsvoll kommune
Del av felt B2+felt FN1+felt GF4.
Nybygg av boliger i Bærum
80-100 nye boliger. 3-5 etasjer. Bnr/bnr 21/521, 522.
Nybygg av boligområde ved Ormåsen i Hokksund
Gnr/bnr: 62/4, 179 mfl. Det planlegges etablert ca. 150-175 nye boenheter.
Nybygg av postterminal i Moss
Moss Næringspark.
Riving av Kiwi-butikk samt gamle Moss avis-huset og nybygg av boliger og næring i Moss kommune
Regulert som del av sentrumplanen. Mulighet finnes for å bygge ut rundt 8000-9000 m2 i 5-6 etasjer.
Nybygg av boliger, forretning og tjenesteyting i Ås kommune
Forretning/tjenesteyting i 1. etasje.
Nybygg av flerbolighus og infrastruktur på Fornebu, trinn 4
Trinnvis utbygging. Totalt 600 boenheter på feltet.
Nybygg av boliger i Nesodden
240 mål. 100-120 leiligheter.
Nybygg av boliger i Rælingen, trinn 1
Totalt 400 enheter, vil bli oppdelt i flere delområder.
Utvidelse-og ombygg av felles barneskole i Lier
Felles barneskole for Hennummarka, Nordal, Heia og Hallingdal. Ulike alternativer vurderes.
Nybygg av leiligheter i Sandvika
4, 6 og 8 etasjer med 3.500 kvadrat næring og 80 boenheter (6.600).
Nybygg av boliger i Råde kommune
Gnr/bnr: 99,100/1,2,5 m.fl.
Nybygg av boliger i Ullensaker, trinn 1
262 enheter total. Felt 1 består av 36 leiligheter fordelt på 9 firemannsboliger, 15 eneboliger og 46 eneboliger i rekke.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.