Aktuelle nybygg i Lærdal

Omlegging av kabler på Riksveg 5 Fodnestunnelen i Lærdal kommune
Arbeidet omfattar trafikkavvikling, graving av ca 3300 meter grøft, inkludert 8 kryssingar av vegbana. Flytting av 7stk eksisterande nødstasjonar. Levering av trekkerør, trekkekummer og kablar. Levering og montering av 1 stk oljeutskiller/slamutskiller utanfor tunnelen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.