Aktuelle nybygg i Tinn

Nybygg av oppdrettsanlegg på land på Svadde industriområde i Rjukan
Leverandør av betong: Brødrene Hansen Betong AS. Det første oppdrettsanlegget på land i Norge. Anlegget vil produsere 30 tonn laks i døgnet med en årsproduskjon på 8000 tonn. Det er Akvakultur Krüger Kaldres AS som har teknologien til anlegget. Tomtareal 28 dekar. Totale investeringen er 800. mill. kr.
Nybygg av helse- og omsorgsbygg på Rjukan
48 sykehjemsplasser og 48 omsorgsboliger.
Nybygg av fritidsboliger ved Gaustatoppen i Tinn
Prosjektet vil bestå av til sammen 9 enheter, fire leiligheter med privat parkeringskjeller og fem chalet-hytter med tilhørende garasjer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.