Aktuelle nybygg i Skien

Nybygg av leiligheter i Skien, trinn 2
Gnr/bnr: 300/5257, 5258, 5259 og 5260. Lietorvet Boligutvikling, som er eid av PBBL, Bratsberg Gruppen, Betonmast og FIHA Holding.
Nybygg av leiligheter i Skien
Ca 24 måneders byggtid.
Riving av kontor og nybygg av boliger og næringslokaler i Skien
Ikke behov for grunn og fundament, eksisterende bygg rives ner til fundament. 1000 kvm skal bestå av næringsbygg.
Sanering av VA-ledninger i Skien kommune
NO-Dig. Skien kommune skal fornye eksisterende VA anlegg i Blåbærlia og Klamra, sør for Skien sentrum. Det eksisterende VA-anlegget skal saneres, og nytt VA-anlegg etableres i delvis nye traseer.
Utskifting av betongkulvert og nybygg av fortau i Skien
Utskifting av stålkulvert under Gulsetringen og nybygg av fortau. Det er opsjon på utskifting av eksisterende stålkulvert under Nyhusvegen.
Utbygging av bredbånd i Skien kommune
Utbygging av bredbånd i områdene Røsaker, Sætervegen, Berg og dalsbygda
Ny- om omlegging av vannledninger i forbindelse med nybygg av leiligheter i Skien kommune
Det ligger vannledning i Håvundvegen. Skien kommune vurderer omlegging av denne vannledningen og vurderer å legge ny ledning i g/svegen gjennom planområdet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.