Aktuelle nybygg i Skien

Nybygg av sykehjem på Kverndalen i Skien sentrum
Gnr/Bnr: 2294, 2297, 2302 og 4620. Passiv hus. 119 plasser og 112 beboerrom.
Nybygg av leiligheter i Skien, trinn 2
Gnr/bnr: 300/5257, 5258, 5259 og 5260. Lietorvet Boligutvikling, som er eid av PBBL, Bratsberg Gruppen, Betonmast og FIHA Holding.
Nybygg av leiligheter i Skien, trinn 3
Ca 24 måneders byggtid.
Riving av kontor og nybygg av boliger og næringslokaler i Skien
Ikke behov for grunn og fundament, eksisterende bygg rives ner til fundament. 1000 kvm skal bestå av næringsbygg. BREEAM.
Nybygg av havnelager samt oppgradering av eksisterende lager i Skien
Lagerbygget skal oppføres i henhold til TEK17.
Utskifting av betongkulvert og nybygg av fortau i Skien
Utskifting av stålkulvert under Gulsetringen og nybygg av fortau. Det er opsjon på utskifting av eksisterende stålkulvert under Nyhusvegen.
Nybygg av gang- og sykkelveg fra krysset Petersborgvegen til krysset Venstøpbakken i Skien
Gang- og sykkelveg langs Hoppestadvegen fra krysset Petersborgvegen til krysset Venstøpbakken.
Utbygging av bredbånd i Skien kommune
Utbygging av bredbånd i områdene Røsaker, Sætervegen, Berg og dalsbygda

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.