Aktuelle nybygg i Siljan

Trafikksikkerhetstiltak, Gang- og sykkelveg/fortau langs Fylkesveg 32 i Siljan
Etablering av 80 meter ny gang-/sykkelveg og fortau av 140 meter langs fv.32

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.