Aktuelle nybygg i Seljord

Etablering av plasskrevende handel m.m. i Seljord kommune
Legge til rette for plasskrevjande varehandel i tillegg til eksisterande føremål, og å oppdatere og tilpasse arealføremålet til etablerte bedrifter og næringsverksemd på området. Det inkluderer å auke høgda frå 8 til 10 meter og auke % BYA til 50 % pluss parkering. Planforslaget legg til rette for 3000 m2 nytt handelsareal i tillegg til det som allereie er etablert på Århusmoen (1240 m2).
Etablering av infrastruktur, vei, fiber og gatelys på stemneområde i Seljord
Gnr/bnr: 41/1, 41/1/1, 41/2/3, 41/18/1, 41/53, 42/1/4, 43/1, 43/1/2, 45/1, 45/6 og 45/6. Tilkomstveger: 41/23, 41/37, 43/5 og 41/8.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.