Aktuelle nybygg i Sandefjord

Nybygg av boligområde på Sundland i Stokke, Sandefjord
Ca 400 stk boenheter. Gnr/Bnr: 420/3 m.fl. Tidligere prosjektnavn Sundland boligområde.
Nybygg av boligområde i Melsomvik trinn 1
150 leiligheter i forskjellige størrelser avhengig av hva markedet ønsker. Ca 200 båtplasser. Total byggetid 5-7 år. Prosjektet er på totalt 20.500 kvadratmeter inkl. parkeringskjellere. Det er delt opp i 3 hovedtrinn hver på ca. 7.000 kvadratmeter BRA. Salgspris ca 60.000.000:-.
Nybygg av boliger i Sandefjord kommune
Ca. 30 daa. Ca. 60-70 boenheter.
Nybygg av boligområde i Sandefjord kommune
35 – 45 boenheter. Planområdet er på ca. 44 daa. gbnr: gnr. 405 bnr. 19, 20, 38, 26, 44 og gnr. 412 bnr. 19 og 30, samt del av FV 303.
Nybygg av boliger og fortetting på Vesterøyveien 44-48 i Framnes
27 boliger. Varslingområdet er på ca. 9,3 daa. GNR/BNR: 113/343, 113/8 og 113/24 mfl.
Nybygg av leiligheter og næring i Sandefjord sentrum
600 kvm næring og 2200 kvm boliger.
Nybygg av boliger i Sandefjord
15-17 boenheter. Gnr/bnr: 80/19, 80/44, del av 80/43, 80/34 og 80/62 mfl.
Etablering av ene-og tomannsboliger i Sandefjord
Planlagt 10 boliger. GNR/BNR: 302/8, 302/162, 306/126, 306/124, 306/73/65, 306/73/16.
Nybygg av leiligheter i Sandefjord
Ca: 7-10 leiligheter.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Sandefjord
Gnr/bnr: 20/34, 43, 45, 47 og 52. 15-20 boenheter.
Nybygg av skatehall i Sandefjord
Fra Plan for videreutvikling av idrettsanlegg i Sandefjord kommune 2014-2023. Start er antatt av redaksjonen.
Utbygging av bredbånd i Sandefjord kommune
Hjartdal kommune: Område Hågångvegen, Skojevegen, Hogstulvegen, Russmarken, Bondalsvegen- Treten sødre og fra Åkre/Brekke til Bjørndalen, Fossevegen, Oppsalvegen, Saulandsvegen, Berglandsvegen.
Etablering av infrastruktur til boliger i Sandefjord
Ca. 5 daa. Gnr/bnr: 17/15 og 17/17.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.