Aktuelle nybygg i Sandefjord

Nybygg av boligområde i Melsomvik trinn 1
150 leiligheter i forskjellige størrelser avhengig av hva markedet ønsker. Ca 200 båtplasser. Total byggetid 5-7 år. Prosjektet er på totalt 20.500 kvadratmeter inkl. parkeringskjellere. Det er delt opp i 3 hovedtrinn hver på ca. 7.000 kvadratmeter BRA. Salgspris ca 60.000.000:-.
Nybygg av leiligheter i Sandefjord, trinn 1
Totalt 140 leiligheter fordelt på 3 trinn.
Nybygg av boligområde i Sandefjord kommune
35 – 45 boenheter. Planområdet er på ca. 44 daa. gbnr: gnr. 405 bnr. 19, 20, 38, 26, 44 og gnr. 412 bnr. 19 og 30, samt del av FV 303.
Nybygg av boliger i Framnes
27 boliger. Vesterøyveien 44-48. Varslingområdet er på ca. 9,3 daa. GNR/BNR: 113/343, 113/8 og 113/24 mfl. Con-Form Produksjon AS - Betongelement leverandør. Portentreprenør: Portservice AS. Røyluksentreprenør: Velux Bramo AS.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse i Sandefjord
Ca. 5 daa. Gnr/bnr: 17/15 og 17/17.
Nybygg av leiligheter i Sandefjord
Ca: 7-10 leiligheter.
Oppgradering av veisystemet ved næringsområde i Sandefjord
Ca. 10 daa. Raveien – Nygaardsveien. Formålet med planen er å legge til rette for tiltak knyttet til veisystemet innenfor varslingsområdet herunder tiltak for gående og syklende og vurdere behovet for tiltak knyttet til trafikksikkerheten i eksisterende kryss.
Riving og nybygg av paviljong ved skole i Sandefjord
Demontering og bortkjøring av eksisterende paviljong til godkjent mottak. Paviljongen består av 7 moduler, totalt ca. 250m2. Standard levering og montering av moduler til ny paviljong. Administrering og oppfølging av ferdig paviljong i leieperioden. Standard demontering og tilbakelevering.
Utbygging av bredbånd i Sandefjord kommune
Hjartdal kommune: Område Hågångvegen, Skojevegen, Hogstulvegen, Russmarken, Bondalsvegen- Treten sødre og fra Åkre/Brekke til Bjørndalen, Fossevegen, Oppsalvegen, Saulandsvegen, Berglandsvegen.
Etablering av infrastruktur til boliger i Sandefjord
Ca. 5 daa. Gnr/bnr: 17/15 og 17/17.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.