Aktuelle nybygg i Porsgrunn

Nybygg av boliger og næring på Vestre Brygge i Porsgrunn
Ca. 250 boliger. Riving er ikke besluttet, avhenger reguleringsplan.
Nybygg av flerbolighus, rekkehus og eneboliger i Langangen
Totalt planlegges 142 stk boliger på eiendommen.
Nybygg av flerbolighus, rekkehus og eneboliger i Langangen
16 stk leiligheter (terrassert blokkbebyggelse), 8 stk rekkehus og 25 stk eneboliger i første etappe. Totalt 142 stk boliger planlegges på eiendommen.
Nybygg av boliger på Vallermyrene i Porsgrunn kommune
ca. 4,7 daa. Gnr/bnr 46/422, 46/883, 46/882, 46/857 og 46/860.
Nybygg av eneboliger i Porsgrunn
Gn/bnr. 39/168 og 39/21.
Installasjon av et underjordisk CO2-rør m.m. i Porsgrunn kommune
Hoveddelen i kontrakt C7 består av anleggsarbeider og rørarbeid. Anleggsarbeidene består i hovedsak av grunnarbeider, pelearbeider og betongarbeider. Den inneholder også levering og montering av kaiutstyr. Rørarbeidene består hovedsakelig av installasjon av et underjordisk CO2-rør mellom den nye bryggen, bygget under C7-kontrakten, og en tankfarm på land.
Opparbeidelse av infrastruktur for bygging av næring på Prestmoen, Moheim
Gnr/bnr 43/393 og del av gnr/bnr 43/343. Ca 20 daa.
Etablering av massdeponi på Pasadalen i Porsgrunn
Gnr/bnr: 46/325, 50/151 mfl. Deponi av rene masser.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.