Aktuelle nybygg i Nissedal

Utbygging av renseanlegg i Nissedal kommune
Fra investeringsbudsjett 2022-2025.
Nybygg hytter/fritidsboliger inkl infrastruktur, Nissedal tr 2
Brygge vil bli byggt i trinn 2 eller 3.
Nybygg av hytter i Nissedal, trinn 1
Byggeklare tomter. Totalt 62 hyttetomter på feltet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.