Aktuelle nybygg i Larvik

Nybygg av boliger i Larvik kommune
5 stk 4 mannsboliger og 7 stk boliger i rekke. Det er også planlagt at seksjonere alle hyblene til studioleiligheter og bygge på 1 til 2 etg og et tilbygg. Her vil det da bli 15 leiligheter med parkering i 1 etg på tilbygget.
Nybygg av renseanlegg i Larvik kommune
Det skal bygges nytt avløpsanlegg fra Steinsholt til Kvelde. Prosjektet omfatter nytt renseanlegg i Kvelde, ca. 17.700 m grøft med ledningsanlegg, 11 stk. pumpestasjoner, 1 trykkøkningsstasjon, sanering av 3 stk. renseanlegg (Steinsholt, Hvarnes og Kvelde) Disse erstattes med pumpestasjoner. Det vil bli legging av ca. 3700 m vannledning i grøft sammen med avløpsledning, samt bytte ca. 480 m eks. vannledning ved Hvarnes. Nytt garasjebygg på ca. 80 m2 skal også bygges ved det nye renseanlegget.
Nybygg av leiligheter på Hovland i Larvik, trinn 2
16 leiligheter, teknisk rom i mellombygget samt grunnarbeider og parkeringskjeller for neste bygg som er planlagt.
Nybygg av solkraftverk i Larvik
6,1 MWp solkraftverk. Solkraftverket tilknyttes eksisterende 22kV høyspentledning som er lokalisert ved planområdet. Som en del av prosjektkostnaden vil det settes opp en transformatorstasjon.
Nybygg av boliger i Larvik
6 mannsbolig på Meldals vei 18 og Roald Amundsens vei 4A. Ombygg og tilbygg av 12 leiligheter Nansetgata 95 og 99.
Etablering av rundkjøring mellom Fv. 3034 Sørlandske hovedvei og Fv. 256 Hedrum Ravei i Larvik kommune
Hovedformålet med planen er å etablere en rundkjøring mellom fv3034 Sørlandske hovedvei og fv256 Hedrum Ravei, som kan gi direkte adkomst for tungtrafikk til fabrikkområdet til Bergene Holm. Det kan gi en forbedret trafikksituasjon og økt trafikksikkerhet i området. Planarbeidet skal også se på muligheten for å endret adkomst til fabrikkområdet i sør. Avgrensningen av næringsområdet skal vurderes justert mot nord og vest. I planarbeidet skal det også sees på muligheten for å etablere en, parkeringsplass for busstoppested ved E18.
Utbygging av bredbånd i Larvik kommune
Gjelder områder i Larvik: Tveidalen
Etablering av ladestasjoner for hjemmetjenesten i Tanum, Larvik kommune
- Etablering av 32 nye ladepunkter med klargjøring for å utvide med ytterligere 8 ladere.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.