Aktuelle nybygg i Larvik

Nybygg av bydel i Larvik
36,000 m2 boligområde og 29,000 m2 kommersielt område.
Nybygg av kontor og dagligvarebutikk i Larvik
Dagligvarebutikk i 1. etasje. Kontor i resterende. BREEAM-NOR Excellent.
Utskifting av VA-ledninger, pumpestasjon og etablering av fortau og rundkjøring i Larvik kommune, fase 3
Utskifting av avløpsledninger i tilknytning til Hølen pumpestasjon og vann og avløpsledninger i Iver Hesselbergs veien og Halse gata samt alle gatene mellom disse to hovedtrasser, samtidig etablere to rundkjøringer og fortau i Iver Hesselbergs veien og nye fortau med TS-tiltak i Halsegata. Anskaffelsen omfatter også sanering og montering av ny Hvalen pumpestasjon som skal leveres av Byggherre, i tillegg skal ny styringskum i innløpet til Hølen pumpestasjon etableres. Hølen bekken skal legges om i ny ledning og ny trasse.
Etablering av gang og sykkelvei langs fv. 303 i Tjølling
Gnr/bnr: 1045/185, 1045/184, 1045/175

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.