Aktuelle nybygg i Horten

Nybygg av godsterminal i Horten
100 000-200 000 kvm. 400 mål tomt.
Nybygg av leiligheter og næring i Horten kommune
Ca. 76 leiligheter. Boligareal: 10.017 m², næring: 3.298 m² og aktivitetspark: ca 2.500 m².
Nybygg av produksjonslokale i Horten
Breeam-Nor 6.0 Very Good med energiklasse A. Heis: Schindler.
Nybygg av leiligheter, næring og p-kjeller i Horten
Ca. 7500 m2 boliger og 2500 m2 næring.
Gang- og sykkelveg på Rv 19 mellom ny jernbanestasjon for Horten og krysset med Vikveien i Horten
Ny gs-veg mellom ny jernbanestasjon for Horten og krysset med Vikveien i Horten kommune. Strekningen er 2,5 km lang.
Nybygg av boliger i Orerønningen
Frittliggende-og konsentrert småhusbebyggelse.
Nybygg av leiligheter i Horten kommune
Bygging av boligblokk bestående av inntil 10 boenheter fordelt på 4 boligetasjer, i tillegg til tilhørende uteoppholds- og lekeareal, samt parkering, boder, renovasjonsrom mm. i sokkeletasje mot øst.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.