Aktuelle nybygg i Holmestrand

Nybygg av leiligheter på Eikelundåsen i Holmestrand kommune
Totalt ca 112 boliger fordelt på 102 leiligheter og 10 eneboliger. Ca 78 daa. Gnr/Bnr: 9/1, 2, 4, 10, 18.
Nybygg av datasenter i Holmestrand kommune
33 mål. Breeam-nor very good.
Nybygg av tomannsboliger i Holmestrand kommune
Planområdet er ca. 9,7 daa. og omfatter gnr./bnr. 430/1, 430/10, 430/18, 430/32, 430/49, 430/66, 430/91, 430/103 og 464/1.
Etablering av infrastruktur for nybygg av dobbel gymsal/flerbrukshall og barnehage på Gullhaug i Holmestrand
Kombinasjonsbygg der 6 avdelingers barnehage og idrettshall skal bygges. Barnehage for ca 120 barn.
Etablering av plasthall til transport og logistikk på Sande videregående skole i Holmestrand kommune
Sande VGS, linje for transport og logistikk har behov for å dekke sitt undervisningsbehov. Det skal derfor kjøpes/etableres en plasthall på egnet dekke, som for eksempel asfalt eller betong på Sande VGS. Anskaffelsen skal også innebære grunnarbeid, ca 300-400 m2. I tillegg skal et skal også kjøpes traverskran, elektrisk anlegg, etablering av simulatorrom og samtalerom.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.