Aktuelle nybygg i Holmestrand

Etablering av infrastruktur for nybygg av dobbel gymsal/flerbrukshall og barnehage på Gullhaug i Holmestrand
Kombinasjonsbygg der 6 avdelingers barnehage og idrettshall skal bygges. Barnehage for ca 120 barn.
Etablering av fortau i Holmestrand kommune
Det skal etableres fortau i Dyegata. Fortauet skal være ca. 600 m langt og ha en bredde på 2,5 m inkludert kantstein. Belysning skal medtas.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.