Aktuelle nybygg i Drangedal

Etablering og påbygg av turvei i Drangedal, del B
Etablering av turveg på jernbanesporet på den nedlagte strekningen fra Merkebekk til Kragerø grense, totalt 1-1,3 km. - Etablere turvei på eksisterende jernbanetrase. - Rehabilitere 1 stk. jernbanebru. - Etablere vendehammer. - Sikring langs turvei. - Vegetasjonsrydding. - Oppmerking og skilting. - Arrondering mot tilstøtende terreng.
Etablering av mørk fiber mellom Drangedal og Bane NOR telerom i Drangedal
Mørk fiber mellom DRANGEDAL-TN-K2000B35A, 3750 Drangedal og Bane NORs telerom, Strandgata 16, 3750 Drangedal

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.