Aktuelle nybygg i Bamble

Nybygg av boliger, båthavn og næring i Bamble
Gnr/bnr: 29/6, 29/175, 29/306 og del av 200/1.
Etablering av nærmiljøanlegg ved skole i Bamble kommune
Totalanskaffelse av nærmiljøanlegg fra grunnarbeid til ferdig produkt. Ligger i tilknytning til skolebygg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.