Aktuelle nybygg i Vestfold og Telemark fylke

Bamble (10)
Drangedal (19)
Færder (6)
Fyresdal (2)
Hjartdal (2)
Horten (8)
Kragerø (8)
Kviteseid (10)
Larvik (19)
Nissedal (10)
Nome (9)
Notodden (6)
Porsgrunn (13)
Sandefjord (17)
Seljord (3)
Siljan (1)
Skien (23)
Tinn (8)
Tokke (4)
Tønsberg (19)
Vinje (11)
Nybygg av bydel i Larvik
36,000 m2 boligområde og 29,000 m2 kommersielt område.
Nybygg av industri- og kontorbygg i Horten
Breeam-Nor 6.0 Very Good med energiklasse A.
Nybygg av sykehjem på Kverndalen i Skien sentrum
Gnr/Bnr: 2294, 2297, 2302 og 4620. Passiv hus. 119 plasser og 112 beboerrom.
Ny-/omlegging av Fv. 359 Kaste-Stoadalen, Ulefoss-Lunde
Prosjektet inkluderer bygging av en ca. 250 meter lang fritt frambygd bru over Telemarkskanalen og en løsmassetunnel på ca. 90 meter under Skaravegen. Opsjon 1: Gang- og sykkelkulvert under ny fylkesveg på Kaste Opsjon 2: Kabelgrøft inkl. trekkerør Opsjon 3: Lys i løsmassetunnel
Nybygg av boligområde på Hogsnes, trinn 3
400 daa. Ca 170 boliger totalt.
Nybygg av boligområde med infrastruktur på Grasmyr i Bamble kommune
80-100 stk boenheter. Gnr/bnr: 26/1, 26/95, 26/97 og 26/100.
Nybygg av kontorbygg med tilhørende produksjonslokaler i Tønsberg
Kontor, industri og lager 12.000 m2. P – kjeller 2.500 m2.
Nybygg av handel, kontor og boliger på Kilen øst, Tønsberg, trinn 2
Totalt 500 leiligheter og 4000 kvm. kontor. Signalbygg, mot Rv 311. Handel/kontor:Ringvei N.
Nybygg av leiligheter i Skien, trinn 1
Totalt 81 stk leiligheter fordelt på 3 blokker på Bugten Brygge.
Nybygg av kontor og dagligvarebutikk i Larvik
Dagligvarebutikk i 1. etasje. Kontor i resterende. BREEAM-NOR Excellent.
Nybygg av handelspark i Bø
Ca. 5000-7000 kvm.
Ombygg av forretning til hotell i Kragerø
Gbnr 32/48, 32/50, 32/55 m.fl. Bygges om fra 19 til ca 100 hotellrom.
Etablering av infrastruktur samt nybygg av rekkehus og terrassehus i Notodden
Planlegger ca 80 enheter, eneboliger og flerbolighus. Prosjektet vil bli oppdelt i flere trinn.
Nybygg av leilighetsbygg og brygge i Langesund trinn 4 m.fl.
Trinnvis utbygging. Totalt ca. 120 enheter.
Nybygg av leiligheter i Skien, trinn 3
Ca 24 måneders byggtid.
Etablering av utslippsledning, pumpestasjoner og sjøledning samt nytt kommunalt VA-nett på deler av strekningen i Tinn kommune
Ledningsstrekket er på ca. 12 km. Ledningen skal gå fra ny fabrikk (HIMA Seafood AS) ved Svadde, langsmed Måna og ut i Tinnsjøen. Ledningen skal lede avløpsvannet fra HIMA Seafood AS og fra fremtidig nytt kommunalt renseanlegg.
Nybygg av boligområde i Sandefjord kommune
35 – 45 boenheter. Planområdet er på ca. 44 daa. gbnr: gnr. 405 bnr. 19, 20, 38, 26, 44 og gnr. 412 bnr. 19 og 30, samt del av FV 303.
Nybygg av rekkehusleiligheter på Nøtterøy
58 leiligheter fra 70 til 138 kvm.
Nybygg av leiligheter og forsamlingslokale mm i Sandefjord
Flors gate 1B, Dronningens gate 30-32. Ca. 21-22 leiligheter.
Nybygg av leiligheter på Eikelundåsen i Holmestrand kommune, trinn 1
Totalt ca 112 boliger fordelt på 102 leiligheter og 10 eneboliger. Ca 78 daa. Gnr/Bnr: 9/1, 2, 4, 10, 18.
Etablering av plasskrevende handel m.m. i Seljord kommune
Legge til rette for plasskrevjande varehandel i tillegg til eksisterande føremål, og å oppdatere og tilpasse arealføremålet til etablerte bedrifter og næringsverksemd på området. Det inkluderer å auke høgda frå 8 til 10 meter og auke % BYA til 50 % pluss parkering. Planforslaget legg til rette for 3000 m2 nytt handelsareal i tillegg til det som allereie er etablert på Århusmoen (1240 m2).
Etablering av boligområde på Skjeggestadåsen i Tønsberg
GBNR. 506/11, 506/12, 525/3, 525/17, 525/50, 525/51.
Nybygg av boliger, båthavn og næring i Bamble
Gnr/bnr: 29/6, 29/175, 29/306 og del av 200/1.
Nybygg og ombygg av kontor -og næringsbygg i Tønsberg
Oppføring av kontor- og næringsbygg i 3 til 5 etasjer.
Nybygg av lavblokker og rekkehus på Gartneritomta på Steinsnes, trinn 2
Lavblokker på tre etasjer, 22 leiligheter. 48-110 m2, 5 rekkehus, to etasjer, 105 m2.
Nybygg av leiligheter på Hovland i Larvik, trinn 2
16 leiligheter, teknisk rom i mellombygget samt grunnarbeider og parkeringskjeller for neste bygg som er planlagt.
Nybygg av boliger i Tønsberg kommune, trinn 1
Kongsåsveien 39-58. Samarbeid mellom PBBL (Porsgrunn Bamble Boligbyggelag), Embra Bolig AS og Heimdal Bolig AS.
Nybygg av leiligheter på Risøya i Larvik, trinn 1
Hus A-M. Risøyveien 5 og 7. GNR/BNR: 5001/784, 870, 978 mfl.
Nybygg av parkeringshus i Kragerø
Parkeringshus for 200 p-platser. Riving er utført.
Riving av kontor og nybygg av boliger og næringslokaler i Skien
Ikke behov for grunn og fundament, eksisterende bygg rives ner til fundament. 1000 kvm skal bestå av næringsbygg. BREEAM.
Etablering av mikrohytter i Midt-Telemark kommune
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for spredt etablering av mikrohytter med anneks på eiendommen. Mikrohyttene er ferdig produsert på fabrikk, skal løftes på plass og fundamenteres på påler. Hyttene planlegges som utleieboliger for studenter gjennom studieåret og for turister i sommersesongen. Allmennheten vil kunne ha adgang til området, og det vil etableres gangfunksjoner mellom hyttene. Gjennom planarbeidet legges det også til rette for etablering av g/s-veg fra innkjøring til eiendommen, langs vestsiden av Trytetjønnvegen til Steintjønnvegen. Hele eiendommen er på ca. 15 dekar.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse i Sandefjord
Ca. 5 daa. Gnr/bnr: 17/15 og 17/17.
Nybygg av infrastruktur i Treungen
Infrastruktur for ca. 125 boenheter totalt.
Nybygg av boliger i Larvik
12-16 boenheter.
Etablering av konsentrert boligbebyggelse i Rauland i Vinje kommune
Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av konsentrert boligbebyggelse.
Nybygg av havnelager samt oppgradering av eksisterende lager i Skien
Lagerbygget skal oppføres i henhold til TEK17.
Nybygg av fritidsboliger vid Gaustatoppen
Prosjektet vil bestå av til sammen 9 enheter, fire leiligheter med privat parkeringskjeller og fem chalet-hytter med tilhørende garasjer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.